Многократно сме разглеждали новата програма на Intel за технологично STEM проектно базирано обучение – „Умения за иновации“. Програмата набира все по-голяма популярност в България и докато училищата се подготвят за работа, ние имаме задачата да ви покажем готовите уроци, които се предлагат и тяхното място в българската образователна система. 

Урочните планове на Intel®, които са преведени и адаптирани за нашата учебна система, засега са 21.

➜ Уроците за прогимназиален етап: https://classroomtech.bg/skills-for-innovation-middle-school/
➜ Уроците за гимназиален етап: https://classroomtech.bg/skills-for-innovation-high-school/

Експертен екип педагози и Център за творческо обучение осигуриха този процес, за да спестят големи усилия на учителите. Уроците са изградени около актуални теми за хранене, околна среда, пластмаса и дори пандемиите. Други са подходящи за публични и частни училища във всеки образователен етап.

Четири български училища вече „изпитаха“ ефекта на  „Умения за иновации“, а тази година поне 6 се вдъхновиха от техния успех и се впускат смело в новия начин на преподаване. 

Какво включва „Умения за иновации“ и какви са стъпките за прилагане?  – разгледайте в предната ни статия за контекст.

Нека преговорим – готовите уроци включват: материали и насоки за учителя (стъпка по стъпка); материали и работни файлове за учениците; форма за оценка и/или обратна връзка; готова презентация; насоки за адаптация.

Прилагане на урок

С помощта на предоставените насоки и проведените обучения, уроците могат да се приложат спрямо изискванията на МОН. Те са интердисциплинарни, но имат клас и учебен предмет, с които са най-съвместими. Готовите уроци или елементи от тях могат да се прилагат и по много други предмети, но ще е нужна и допълнителна адаптация. 

Готови уроци за ученици от начален етап

А сега по същество – ето кои са 6-те урока от програмата „Умения за иновации“, подходящи за начален етап на образование:

Изграждане на устойчива градска среда

Тъй като населението на планетата продължава да расте, нашите градове стават все по-жизненоважни като центрове на търговия, култура и развлечения. Тази дейност ще позволи на учениците да приложат фактори за жизнеспособност за симулиран устойчив град. Освен това ще им позволи да анализират статистиката на симулирания град, за да идентифицират проблемите и да приложат ефективни решения. Учениците ще развият способността да свържат факторите за живеене с развитието и растежа на градовете по света.

В края на урока учениците:
➜ ще приложат факторите, подобряващи живота, в измислен град с устойчива среда;
➜ ще анализират статистически данни за измисления си град, за да откроят някои проблеми и да предложат ефективни решения.

Очаквани резултати: Интерпретация на данни, които да определят значимостта на устойчивата градска среда – с цел по-добро вземане на решения.

Практическо приложение: Учениците ще могат да свържат факторите, подобряващи живота, с развитието и разрастването на градовете по света.

Най-съвместим с:
✔️ Компютърно моделиране 4. клас
✔️ Математика 4. клас
✔️ 
Човекът и обществото 4. клас
✔️ 
Човекът и природата 4. клас
✔️ 
Технологии и предприемачество 4. клас 

Какво ядат растенията?

Фотосинтезата е важен процес, използван от растенията за преобразуване на светлинната енергия в химическа, която чрез клетъчното дишане по-късно може да бъде освободена за захранване на метаболитните дейности на организма. Тази дейност ще позволи на учениците да разберат и обяснят процеса на фотосинтеза. Освен това те ще използват Scratch, за да идентифицират алгоритми в ежедневието си.

В края на урока учениците:
➜ ще разберат и ще могат да обясняват процеса фотосинтеза;
➜ ще могат да откриват алгоритми в ежедневието ни;
➜ ще разберат какво е необходимо, за да се създаде един алгоритъм;
➜ ще разберат какво прави един алгоритъм ефективен.

Очаквани резултати: Писане на алгоритми. С помощта на блоковото програмиране да се създаде анимирана история, обясняващата фотосинтезата.

Практическо приложение: Програмист, инженер по изкуствен интелект.

Най-съвместим с:
✔️ Компютърно моделиране 3. и 4. клас
✔️ 
Български език и литература 3. и 4. клас
✔️ 
Човекът и природата 4. и 5. клас

Геометрия за роботи

Роботите са вълнуваща тема за малки и големи. Те представят множество решения, за да помогнат на хората да живеят по-добре и се използват в различни области, включително здравеопазване, производство и хранително-вкусова промишленост. Тази дейност ще позволи на учениците да се научат как чрез Robotify да напишат набор от инструкции за демонстриране на свойствата на геометрична форма и да програмират виртуален робот да картографира геометричната форма чрез поредица от инструкции.

В края на урока учениците ще могат да:
➜ напишат набор от инструкции, с които да покажат особеностите на произволна геометрична фигура;
➜ програмират виртуален робот да чертае геометрични фигури, като следва последователност от зададени инструкции.

Очаквани резултати: Тестване на последователност от планирани инструкции с помощта на блоковото програмиране. Демонстрация на използването на роботиката в следването на инструкции.

Практическо приложение: Роботите могат да бъдат програмирани така, че да помагат на хората в изпълнението на различни задачи. Роботиката може да се използва в различни сфери като здравеопазването, тежката и хранително-вкусовата промишленост.

Най-съвместим с:
✔️ Компютърно моделиране 3. и 4. клас
✔️ 
Математика 3. и 4. клас
✔️ 
Технологии и предприемачество 3. и 4. клас

Да разказваме със Scratch

Scratch е ценен инструмент за програмиране, който учителите могат да използват в различни предметни области, включително езиково обучение. Тази дейност ще помогне на учениците да идентифицират алгоритми в ежедневието си, да разберат какво е необходимо за написването на алгоритъм и да оценят какво прави алгоритъма ефективен.

В края на урока учениците:
➜ ще могат да откриват алгоритми в ежедневието ни;
➜ ще разберат какво е необходимо, за да се създаде един алгоритъм;
➜ ще разберат какво прави един алгоритъм ефективен.

Очаквани резултати: Учениците демонстрират разбиране на алгоритмите и способност за решаване на проблеми. Създават анимирана история, използвайки блоково кодиране.

Практическо приложение: Програмист, инжeнер по изкуствен интелект

Най-съвместим с:
✔️ Компютърно моделиране 3. и 4. клас
✔️ 
Български език и литература 3. и 4. клас
✔️ 
Човекът и природата 3. и 4. клас
✔️ 
Изобразително изкуство 3. и 4. клас
✔️ 
Технологии и предприемачество 3. и 4. клас

Музика чрез кодиране

Музиката е глобален език, който обединява хора от всички сфери на живота. Очарователно е да изпитате как технологията и, в този случай, кодирането могат да бъдат въведени в час по музика. Тази дейност ще научи учениците да пишат алгоритми, както и да разберат концепцията за програмиране. Чрез тази дейност те ще се научат да разпознават и прости ритмични модели в музиката.

В края на урока учениците:
➜ ще могат да пишат алгоритми;
➜ ще са се запознали с понятието програмиране;
➜ ще могат да разпознават прости ритмични модели.

Очаквани резултати: Разбиране на понятието кодови блокове и използването им за програмиране на micro:bit. Създаване на музика в micro:bit.

Практическо приложение: Разбиране за начините, по които програмистите и инженерите на изкуствен интелект използват кодове.

Най-съвместим с:
✔️ Математика 3. и 4. клас
✔️ 
Музика 3. и 4. клас
✔️ 
Компютърно моделиране 4. клас 

Орбитални симулации

Разглеждането как Земята и другите планети обикалят около слънцето е чудесен начин да направите физиката и астрономията по-вълнуващи. Така учениците се ангажират и любопитстват да научат повече за слънчевата ни система. Тази дейност ще позволи на учениците да използват Scratch, за да разберат как обиколката на Земята около Слънцето влияе върху живота на Земята. Освен това ще им даде възможност да прилагат кодови функции, за да създадат анимация на обиколките на планетите около Слънцето.

В края на урока учениците:
➜ ще разберат как Земята се върти около Слънцето и с това влияе на живота
на обитателите си;
➜ ще разберат как работят кодовете в Scratch;
➜ ще разберат математическите алгоритми, необходими да се направи
ротация и движения при анимация.

Очаквани резултати: Учениците да разберат как Земята се върти около Слънцето и да приложат различни кодове, за да направят анимация на Слънцето.

Практическо приложение: Практическото приложение на кодирането може да се види при работа с други видове софтуер (например Python).

Най-съвместим с:
✔️ Компютърно моделиране 3. и 4. клас
✔️ 
Математика 4. клас
✔️ 
Човекът и природата 4. клас

„Подбрани са теми и практически мисии, които са атрактивни за учениците, което ще ги мотивира да вложат цялата си енергия и внимание в уроците, да актуализират компетентностите, придобити в курса на обучение по различните учебни предмети, и да ги надградят. Шестте изследвани урока са напълно подходящи за провеждане съобразно учебната програма по поне един учебен предмет. Широки са възможностите за адаптация и осъществяване на междупредметни връзки с останалите учебни предмети.“

Калина Даскалова – Начален учител в ОУ “Васил Петлешков” Пловдив

А през всички стъпки от процеса по въвеждане училищата може да разчитат от подкрепа и квалификация в лицето на Център за творческо обучение – официален партньор на Intel. 

Въвеждащата статия за STEM обучение с „Умения за иновации“ тук.

Следете актуалните статии за готовите уроци на програмата „Умения за иновации“ тук.

 

LEAVE A REPLY