В следствие от технологичната революция различните видове устройства, изкуствения интелект и други иновации стават част от ежедневието ни. Това променя професиите – в бъдеще много от тях ще отпаднат, а съвсем други ще се сформират.

Голяма част от професиите на бъдещето ще са свързани с технологични компетенции, дизайнерско мислене и социално-емоционални умения. 

Изхождайки от тези фактори, световния лидер в технологиите Intel® създава програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation). Тя включва проектно базирано STEM обучение с готови уроци, надеждни устройства и обучения за учителите, за да прилагат ресурсите в максималния си потенциал и с увереност. Програмата създава мост между учебния материал и истинския живот и подготвя учениците за професиите на бъдещето. 

Около десет български училища вече работят по програмата, която включва:

✔️ Готови уроци – над 140 часа интердисциплинарно учебно съдържание, готово за интегриране в дисциплините по природни, хуманитарни науки и езици в начален, прогимназиален и гимназиален етап;
✔️ Обучения – практически насочена подготовка на училищните екипи за прилагането на уроците в българската образователна среда;
✔️ Подходящи устройства – преносими компютри със силни процесори за изпълняване на сложни технически задачи със специализирани софтуери.

Готови урочни планове

Урочните планове на Intel® са 21 и са преведени и адаптирани за българската образователна система от експертен екип педагози с помощта на Център за творческо обучение. Те са изградени около актуални теми като „Математика на пандемиите“, „Пластмасата е навсякъде“, „Здравословно хранене за всички“, „Изграждане на устойчива градска среда“ и други и са подходящи за публични и частни училища във всеки образователен етап.

„Програмата „Умения за иновации“ трябва да се прилага в часовете в съвместни междупредметни проекти. По този начин учениците ще видят връзката и смисъла от конкретните знания, което ще повиши мотивацията им, а това може би е най-големия дефицит в училище.“

Божидара Илиева – Преподавател по ИТ в СУ „Любен Каравелов” Пловдив

Какво включва един готов урок?

Готовите уроци са предназначени за обучение по математика, компютърно моделиране, технологии и предприемачество, природни науки, езици и други. Един готов урок включва: 

➜ материали и насоки за учителя (стъпка по стъпка);
➜ материали и работни файлове за учениците;
➜ форма за оценка и/или обратна връзка;
➜ готова презентация;
➜ насоки за адаптация.

Адаптиране на уроците към българската учебна програма

С помощта на екип от 8 български учители, представляващи различни сфери и образователни етапи, уроците вече са синхронизирани с изискванията на МОН.  Готовите учебни ресурси се разпределят по клас, учебен предмет и „степен на съвместимост“. Предвид интердисциплинарното си естество, един урок може да бъде използван по различни учебни предмети, като в някои случаи може да е нужна допълнителна адаптация. За всеки урок се предоставя файл, който детайлно описва вариантите за напасване с учебната програма.

Степените на съвместимост са 3: 

  1. „най-подходящ по учебна програма” – целият урок може да бъде използван в съответствие с учебната програма;
  2. „частично подходящ по учебна програма” – елементи от урока могат да бъдат използвани в съответствие с учебната програма;
  3. „подходящ по учебна програма след адаптация” – урокът може да намери приложение в съответствие с учебната програма, но след адаптация.

Повече информация за конкретните уроци и прилагането им в трите образователни етапа ще видите в следващите ни статии за „Умения за иновации“.

Откъде да започнем?

За скоростно начало на програмата „Умения за иновации“ биха помогнали следните предпоставки в училището: екипът да работи в облачна среда, да има опит с модела 1:1, да притежава подходящата технологична база и дигитални компетентности за осъществяване на задачите.

По-нататък, програмата се реализира в 3 етапа:

  1. Планиране и подготовка – индивидуален план за действие, подобрения в материалната база, ако такива са необходими, и други;
  2. Обучения – преминаване на базови обучения за дигитални компетентности (ако не са преминати) и практическо обучение за работа с ресурсите на „Умения за иновации“;
  3. Осъществяване и обратна връзка.

Програмата ще стартира през новата учебна година с около 10 български училища, водещи в иновациите.

Разгледайте уроците за различните етапи на обучение:

 

LEAVE A REPLY