Най-новото Google референтно училище в Пловдив допълва пейзажа на образователните трансформации в областта.

Създадено в далечната 1850 година, училището създава успехи за града си. През 1990 г. се разкрива специалността „Бизнес и финанси”, първа по рода си в Пловдив, а завършилите  получават английски дипломи от Северозападния колеж в Лондон. През 1992 г. е оборудван първият в града компютърен кабинет и се въвежда учебният предмет Информатика. Днес в училището се обучават ученици в професионална паралелка за програмно осигуряване, предлагаща професионална квалификация втора степен в информационните технологии и програмирането.

Каква е мисията на училището? 

„Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и формиране на личности с високоинтелектуална подготовка, с ясно изразено гражданско съзнание и поведение. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и създаване у учениците на високоотговорно поведение при участие в обществения живот.“

СУ „Христо Данов“ се присъедини към общността на Google референтните училища през май 2022 г.

Google референтно училище е програма, организирана от Google, даваща признание на училища, доказали успехите си в следствие от дигиталния си скок. Училищата качествено използват инструментите на Google, за да развиват умения у учениците си и да обърнат традиционния учебен процес, правейки го по-интерактивен за учениците и давайки им възможност да изразяват креативността си.

Дигиталният скок на училището се ускорява преди 3 години.

Ключова роля има Google Workspace за образованието – платформата качва училището „в облака“ и улеснява използването на множество дигитални инструменти от всички учители и  ученици. Така работата в екип и ученето от разстояние придобиват съвсем нова форма. 

Педагозите в СУ „Христо Данов“ използват дигитални инструменти основно в учебния процес – за провеждане на часове в дигитална среда, възлагане на контролни и домашни работи и на живо – за прилагане на нови методи за обучение чрез интерактивни приложения (Jamboard, виртуална и добавена реалност и други). 

Училището постига значителни подобрения на административните процеси и учебните занятия – намален документооборот; устойчив канал за общуване между учители, ученици и родители; провеждане на важни срещи от всяка локация; повече поле за изява на учениците в класната стая

Екипът на СУ „Христо Данов“  улеснява и процеса по прием на нови ученици от 1-ви, 5-ти и 8-ми клас с Google технологиите. 

Осигуряването на съвременни устройства за учениците е неизменна част от добрата материална база на едно училище, която да предостави възможности за развитие. Освен напълно оборудвани 4 компютърни кабинета, СУ „Христо Данов“ разполага със 137 Acer Chromebook устройства, които използва за проектно базирано обучение, работа в екип и развиване на технологични умения. В пет паралелки в училището се преподава по модела 1:1 с устройство за всеки ученик, където развиването на дигитални умения става естествена част от процеса на учене. 

Училището може да се похвали и с 3D принтер, с помощта на който иновативните проекти на учениците могат да се материализират. 

А какво е едно училище без екип от мотивирани преподаватели? 

Наша важна политика е системно надграждане на дигиталните компетентности на преподавателите. От 2018 г. системно се ангажираме с обучения на специалистите и тяхното сертифициране в Google средата.“, споделя ни директорът на СУ “Христо Груев Данов” Гергана Аврамова. 

Училището отделя ресурс за професионална квалификация, за да може материалната база и иновативните подходи за обучение да бъдат оползотворени качествено и в пълния си капацитет. 

Училището в числа

➜ Преподаватели: 64
➜ Ученици: 599
➜ Сертифицирани учители по Google програмите: 15
➜ Google сертифициран трейнър: 1
➜ Chromebook устройства: 137
➜ Паралелки по модел 1:1 – 5

„Нашата цел е всички ученици да имат достъп до технологични ресурси в уроците си и те да бъдат използвани, за да могат учениците да станат уверени и отговорни потребители на съвременните технологии, насърчавайки комуникацията, независимостта, устойчивостта, сътрудничеството и напредъка.“

Гергана Аврамова, директор

Училището потвърждава експертизата си в технологиите и продължава да се стреми към внедряването на най-модерните инструменти за образование. Успехът им е видим и дигиталният скок е едва началото. 

Със СУ „Христо Груев Данов“ броят на Google референтните училища в България става 16 – с този брой страната ни е лидер в цяла Източна Европа. Това признание говори много за общността от мотивирани учители, работещи усилено за промяна,  по-добро образование и бъдеще на младите в България.

Запознайте се с още успешни училища и техните истории в рубриката ни „Училищни трансформации“.

Повече за Google Workspace и осъществяването на дигитален скок в образованието вижте на www.cct.bg

 

LEAVE A REPLY