Моделът 1:1 (устройство за всеки ученик) набира все по-голяма популярност, като към момента повече от 50 училища и повече от 150 паралелки в цялата страна работят по него. Иновативният модел се развива от Център за творческо обучение като се разраства се и мрежата от партньорски организации в областта на образованието, които подкрепят модела като смислено и иновативно решение за работа в класната стая и извън нея.

 

  

 

 

Наскоро Фондация “Заедно в час” и Център за творческо обучение обявиха своето партньорсто в подкрепата и развитието на модела 1:1.

“Истинската положителна промяна в образованието не може да бъде дело на един човек или една организация, тя е плод на обединени усилия, затова работим на всички нива в образователната система заедно с институции, граждански организации и бизнеса. Учим се от опита и грешките, търсим съмишленици и нови решения, експериментираме, споделяме наученото и скалираме, когато виждаме истински доказателства за успех.”

Фондация “Заедно в час”

Мисията на “Заедно в час” е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. Организацията обединява силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмите и стратегически партньори от всички сектори, за да подкрепя въвеждането на нови политики и практики за подобряване на образованието и успеха на всяко дете.

От своя страна, Център за творческо обучение е организация с уникална експертиза в областта на смисленото внедряване на образователни технологии и иновативни методи в образователния процес. Моделът 1:1 е най-бързо развиващият се проект на организацията, включващ в себе си палитра от повечето предлагани от Центъра образователни решения.

В тази връзка мисията на двете организации е близка, а взаимната подкрепа за постигане на целите – логична следваща стъпка.

Очаквайте скоро обмяна на статии в блоговете на двете организации: prepodavame.bg  и classroomtech.bg

Сайтът learning1to1.bg е създаден с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

LEAVE A REPLY