Представи се накратко:

След три години обучение в Русенския университет, осъзнах, че специалността, която си бях избрал, всъщност не е това, с което  бих искал да се занимавам. Образованието е ценно, но не само по себе си. Важно е да се развиваме, обаче в области, които ни вълнуват и които ни доставят удоволствие. Има една известна мисъл, че ако работиш това, което ти харесва, няма да имаш нито един работен ден в живота си. Готвенето ми е хоби, но едно хоби не бива да се превръща в професия. Затова все още търся място, на което да приложа творческите си заложби, уменията си за работа в екип и позитивното си отношение към живота.

Каква ще бъде твоята роля в “Център за творческо обучение”?

Ролята ми в центъра ще бъде специалист “логистика и обслужване на продажбите”. Надявам чрез познанията ми от специалността, която съм завършил /“Компютърни техники и технологии“/ да бъда полезен, както на клиентите, така и за популяризирането на идеите и разпространението на продуктите и услугите, които се предлагат в Центъра.

Защо избра да станеш част от екипа на организацията? Кое е нещото, което те привлече най-много?

Мисия на Центъра е подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.

Като човек, отгледан от майка учител, от първо лице познавам проблемите в образователната ни система. До скоро самият аз бях на училищната скамейка. Затова мога да съпоставя двете гледни точки, двете страни на мисленето… Ерата на непрекъснатото развитие на новите технологии налага различен начин на мислене, а това от своя страна изисква нов подход в ученето. Ясно е, че е необходима промяна и аз искам да съм част от нея. Работата ми в Центъра за творческо обучение ще ми предостави тази възможност, а общуването с креативни хора, отворени за иновации, ще отговори на творческите ми амбиции за професионално и кариерно развитие.

Как за теб изглежда училището на бъдещето?

С навлизането на новите технологии в нашето ежедневие,все повече учители са отворени за въвеждането им в образователния процес. Използването на интерактивни методи и средства ще направи ученето интересно и забавно и учениците няма да го приемат като досадно задължение. Много полезно би било обучението да е насочено към практиката, а не да е просто наизустяване на теория и трупане на знания. Според мен изкуствения интелект и виртуалната реалност ще играят много важна роля в училището на бъдещето.

Сподели ни свой любим вдъхновяващ цитат или мисъл:

„За един ден ние не можем да променим живота си, но за един ден можем да променим мислите си, които винаги водят до промяна в живота.“, Омар Хаям.

LEAVE A REPLY