Проверката на знанията е един от най-важните въпроси, които стоят пред университетското обучение в онлайн среда. Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” ще е първият български университет, в който ще се проведе тестов изпит на студенти с управляеми устройства Chromebook. В пробната процедура ще участват специалностите  „Строителство на сгради и съоръжения“, „Информатика и компютърни науки“ и „Психология“. Трите специалности са част от новия проект на университета „Образование в партньорство“.

Целта е чрез използването на набор от достъпни за образованието инструменти на Google да се гарантира сигурно и честно провеждане на онлайн изпити. В рамките на тестовете, студентите ще отговарят на въпроси, поставени от бизнес партньори на университета, за проверка на специфични за професиите знания, като по този начин ще бъде верифицирана и тяхната готовност да отговорят на изискванията на пазара на труда.

Е-изпитът с управляеми Chromebook устройства се провежда на базата на партньорството между Варненският свободен университет и Център за творческо обучение – единственият официален представител на Google G Suite for Education за България, и е част от националното проучване за доказване на сигурността на онлайн изпитването в дигитална среда.

Инструментите на Google, в комбинация с различни добавки и приложения, дават възможност за провеждане на различни по форма изпити. Вече са изготвени и се прилагат варианти на проверка на знанията, които използват общодостъпни електронни инструменти, разпознати от Министерството на образованието и науката.

Със съдействието на партньорите от Център за творческо обучение, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ бе първият български университет „в облака“, който продължи без прекъсване образователния процес в месеците на криза. В Google G Suite бе създадена мощна комуникационна среда, в която се провежда пълноценен учебен процес с пълния хорариум на учебните дисциплини, а на студентите са осигурени необходимите образователни ресурси. През последните два месеца новосъздадените курсове във Варненския свободен университет са над 500, а занятията се водят във виртуални аудитории. За успешното преминаване от реални във виртуални аудитории изключително много помогна и натрупаният дългогодишен опит на Варненски свободен университет в дистанционната форма на обучение. Практиката доказа, че студентите присъстват в „аудиториите в облака“ повече и по-активно, отколкото при традиционните занятия.

Освен обучението и кандидатстването в университета вече е изцяло в онлайн среда 24 часа, 7 дни в седмицата на www.vfu.bg.

*Статията е публикувана съвместно с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и е поместена във всички медийни канали на университета.

2 COMMENTS

  1. Може би преди да твърдите кои са пъrви и единствени е нужно да се поинтересувате от всички. Например от Медицински университет, който без ден прекъсване премина в дистанционна форма на обучение и към момента ще използва специализиран софруер за осугуряване на дистанционната сесия. При това забележете, че не използваме безплатната платформа Мооdle, a Blackboard и не инструментите на Google, а софтуер с изкуствен интелект.
    Служител на ИЦЕДО МУ-Варна

    • Г-жо Найденова, адмирации за постигнатото от Вашия екип! В статията твърдим, че ВСУ “Черноризец Храбър” провеждат за първи път тестване и изпити чрез Google-технологии. Нямаме информация да има други университети в страната, които използват инструментите на Google по този начин и да са успели да внедрят Google G Suite за толкова кратко време по структуриран и смислен начин. Изключително силно уважаваме технологичния напредък на всички образователни институции и сме щастливи, че виждаме позитивна промяна в образователната ни система!

LEAVE A REPLY