В разгара на кандидатстването по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ 2020 г., на дневен ред излиза въпросът как всъщност изглеждат STEM центровете и учебните работилници, какво е предназначението им и за кого. 

Програмата предлага възможност на училищата да кандидатстват в две категории (малки и големи проекти) за създаването на центрове по науки и технологии, които да отворят вратите за ученици и учители към по-завладяващо образование и да разкрият нови хоризонти за професионално развитие. 

STEM центърът в училище трябва да предоставя добра възможност за интегриране на иновации, да даде практическо измерение на учебната програма и да подкрепи проектно-базираното обучение. Пространството, в което е изграден STEM центъра се различава от стандартното разпределение на класна стая. Оптималното решение е центърът да бъде разделен на сектори за различни групови дейности (за екипна работа, за изработване на материали, за презентиране и др.). Пространството, заедно с технологиите и материалите в него трябва да подпомага учебната програма и да бъде достъпно за всички в училище, а не единствено за клубни дейности на ученици с изявени интереси в областта на науките и технологиите. Нещо повече, STEM центърът може да се превърне в своеобразен мост между училищната среда и местния бизнес, в място за среща на учениците с представители на професионални организации, изследователи, специалисти, родители.

STEM център или Makerspace? 

Makerspace или учебна работилница е работно пространство за сътрудничество, в което могат да се използват както високотехнологични, така и обикновени аналогови или механични инструменти.

Извън училищната среда центровете от типа Makerspace разполагат с разнообразно оборудване за практическа работа и производство, включително 3D принтери, лазерни резачки, поялници и дори шевни машини. Оборудването варира в зависимост от достъпа до финансиране и интересите на общността, която поддържа работилницата. 

KEN School, Китай
СУ “Христо Ботев”, гр. Карнобат

В училищна среда Makerspace работилницата интегрира философията „Направи си сам“ с педагогическата теория за конструктивизма и свързаните с нея методи за „обучение чрез опит“, „учене чрез правене“, “учене чрез игра”. В него може да се работи дори със стари части и отпадъчни материали, и с много въображение.

В някои училища по света Makerspace е място, където учениците извършват дребни сервизни и ремонтни дейности. Така например, в Makerspace пространството на Ethical Culture Fieldston School в Ню Йорк, ученици сами извършат смяна на счупени дисплеи на смартфони на свои съученици. Това спестява време и разходи, и позволява да се усвоят нови умения, които иначе не биха могли да бъдат придобити лесно.

Ethical Culture Fieldston School, New York
Ethical Culture Fieldston School, New York
Ethical Culture Fieldston School, New York

Ръководството за кандидатстване по Националната програма разяснява, че под STEM център се разбира “групирането на повече от една съседни класни стаи, кабинети, лаборатории, хранилища и прилежащите към тях пространства”. В зависимост от идейния план, разработен от екипа на училището, STEM центърът може да включва работилница, изградена върху концепцията за Makerspace.

Какво оборудване и технологии са подходящи?

Отпускането на целево финансиране за STEM центровете предлага изкушаващата възможност да бъде закупено “най-доброто на пазара”. Скъпи учебни материали и оборудване обаче не винаги са подходящи. Добре е да се заложи на устойчиви и дългосрочни решения, създадени специално за работа в учебна среда. Например съвместимите части на различните комплекти на LEGO® Education ги правят подходящи за дългосрочна употреба. Базирани на основата на универсалните LEGO® “тухлички”, комплектите могат да се допълват с нови елементи, както и да се надграждат, за да отговорят на интересите на ученици от различни възрасти. 

Детски център “Puzzle Muzzle”, Русия
STEАM център
CreativeHUT STEAM Lab, UK

Издръжливата батерия и здравият корпус на Chromebook пък го правят предпочитано устройство за работа в училище и подходящ за прилагане на модела за организация на учебния процес “1:1” (т.е. един ученик + едно дигитално устройство). Chromebook е подходящ за работа с различни STEM-приложения, достъпни през Google play store, вкл. Google Експедиции – безплатно приложение за виртуална и добавена реалност.

Експертите на Център за творческо обучение препоръчват решенията:

Виртуалната и добавена реалност вече са достъпни за всяка класна стая, като не е необходимо закупуването на скъпо техническо оборудване!

В Google Експедиции са налични над 1150 експедиции по всички природни науки. Те са напълно безплатни и покриват забележително количество учебно съдържание по биология, физика, химия и други науки, като са достъпни на таблет, Chromebook или смартфон. Модели на клетката, системите на човешкото тяло, атомната структура на елементите и слънчевата система са само част от представените примери.

В момента над 20 училища в страната внедряват иновативната технология и използват съдържанието безплатно. Сайтът на проекта е https://vr.cct.bg

 

Консумативите за техниката, с която учениците ще работят, често е сред най-големите пера в бюджета за поддръжка на STEM центъра и високата цена може да доведе до тяхната липса в неподходящ момент. Цената на консумативите задължително трябва да се вземе предвид при избора на оборудване като 3D принтер/скенер, обикновени принтери или други машини, чиято функционалност зависи от наличието на специални допълнителни приставки или консумативи.

Готови ли са учителите?

В която и посока да реши едно училище да развие своя STEM център, подготовката на преподаватели, които ще работят с учениците в това пространство, е от първостепенно значение. Да се предвидят обучения за това как се използват технологиите и възможностите на STEM центъра / учебната работилница по най-смисления и полезен начин е фундаментално, за да не се превърнат тези пространства в хранилища за скъпо оборудване.

Важно е училищата да подходят творчески при търсенето на решения за повишаване на квалификацията на учителите, които ще работят в новите STEM центрове. Търсенето на партньорства с нестопански организации, технологични центрове и университети е само малка част от възможностите.

Благодарение на подкрепата за образованието чрез дейности и програми от ЕС, обучението на учителите може да се осъществи в условията на международно партньорство и обмяна на опит.

Пример за такава възможност е проектът “Makerspaces за иновации в практиките на преподаване” (No 2019-1-IT02-KA201-062448), реализиран с финансовата подкрепа на ЕК по програма Еразъм+, Ключова дейност 2. Целта на проекта е популяризирането на философията на FabLab и Makerspace, и интегрирането на техния подход в учебните практики с цел повишаване на интереса и мотивацията на учениците. Партньор за България е Център за творческо обучение, който работи в сътрудничество с организации от Италия, Испания и Естония. В рамките на този проект, през м. декември 2019 г. трима български учители се включиха в обучение във FabLab в Бергамо (Италия).

Този тип центрове са ситуирани в големите градове, затова ми се иска малки селищни места и училища да имат възможността да изградят такъв тип места за STEM инициативи”

казва Биляна Йорданова, учител по информатика и ИТ, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил, след участието си в обучението в Бергамо.

Възможността за обмяна на идеи и опит с хора, ангажирани в тези пространства е изключително полезна! Показаните ни практики и опит дават възможност за следване на удачен и успешен модел при формиране на подобни пространства като част от българската учебна среда”

споделя друг от участниците в обучението – Янислав Картелов, учител по информатика и ИТ от МГ “Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив.

LEAVE A REPLY