Училищата-дигитални лидери в страната се обединиха, за да създадат насоки за провеждане на сигурно изпитване в онлайн среда. Мениджъри и учители от 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов”, 51 СУ “Елисавета Багряна”, София и ЕГ “Иван Вазов”, Пловдив заедно създадоха насоките. Използват се само безплатни и разпознати от МОН платформи и приложения.

В настоящите специфични условията на обучение, G Suite за образованието отговаря на един от най-често задаваните от учителите въпроси – как да проверят знанията на своите ученици. Благодарение на образователния проект на Община Пловдив за внедряване на облачни платформи, много училища и детски градини в града преминаха към платформата G Suite и постепенно изградиха своите дигитални умения.

Инструментите на Google, в комбинация с различни добавки и приложения, дават възможност за провеждане на различни изпити и осигуряват сигурност на преподавателите, че разстоянието между тях и изпитваните няма да създаде предпоставка за некоректно поведение от страна на учениците.

Този подход вече е приложен на практика в столичното 51 СУ “Елисавета Багряна”, където учители провеждат изпити с ученичка в Англия безпроблемно. Преподавателите от училището, съвместно с Център за творческо обучение, изготвиха 13 изпита, използвайки безплатни и общодостъпни електронни инструменти, разпознати от Министерството на образованието и науката:

  1. Google формуляри за затворен тест, с точкуване; 
  2. Предварително задаване на всички материали и тестове, чрез Google класната стая, създадена специално за изпитната сесия;
  3. Запис на срещата и съхраняване на записа в “облака” на училището, чрез наскоро обявената интеграция на Meet и “класна стая”;
  4. Създаване на уникална изпитна бланка, чрез добавката Form Publisher, която генерира PDF файл от Google формуляр, с входящ (пореден) номер, защитен от редакции и промени, подходящ за последващи проверки от страна на изпитната комисия или други организации и заинтересовани лица.

Без повече copy/paste!

За безпроблемното провеждане на онлайн изпити могат да бъдат използвани още  безплатната добавка за Google документи Draftback, която проследява всички действия по създаването на текстов документ, както и FormLimiter, даваща възможност за настройка на дата и час, до които Google формулярът да е активен. 

Чрез Draftback учителите могат да засичат дали учениците са използвали готови текстове, т.нар. copy/paste за попълване на своите текстови работи. 

Научете повече от уебинара “Актуално за училищата в облака”

Подробна процедура за провеждане на изпитване за всички учебни заведения в България

Експертен екип от сертифицирани преподаватели разработи детайлна процедура за провеждане на индивидуално или групово изпитване от разстояние. Процедурата ще бъде споделена до всички училища в страната. В изготвянето ѝ участват експерти от учители, които носят престижните сертификати Google Certified Educator и водят дигиталната трансформация в столичните 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов”,  51 СУ “Елисавета Багряна” и пловдивската  езикова гимназия “Иван Вазов”.

Повече за 51 СУ “Елисавета Багряна”
В училището се обучават ученици от 1 до 12 клас, всеки ученик и учител разполага с персонален електронен профил (общо 1539 профила). Ежедневно 1390 потребители използват  Гугъл класната стая. Училището е иновативно и едно от малкото в София с изграден STEM център. В разработването на насоките за изпитване на ученици участва Ива Асенова, зам. Директор по учебна дейност и дигитални технологии.

Повече за 119 СУ “Акад. Михаил Аранудов”
В училището се обучават ученици от 1 до 12 клас, всеки ученик и учител разполага с персонален електронен профил (общо 1826 профила). Ежедневно близо 1700 потребители използват  Гугъл класната стая. Училището е едно от първите в гр. София, които използват Chromebook, като устройство за учене и преподаване. В разработването на насоките за изпитване на ученици участва Ирина Филипова, заместник-директор по учебна дейност, квалификация и образователни технологии.

Повече за езикова гимназия “Иван Вазов”, гр. Пловдив
Единственото училище в централна и източна Европа, което покрива критериите за Google референтно училище. Две паралелки от училището работят по модела 1:1 – всеки ученик ходи на училище с персонален Chromebook, вместо с учебници и тетрадки. В училището има над 1300 електронни профила, за всеки учител и ученик. Обучават се ученици от 8 до 12 клас. В разработването на насоките участва Мария Атанасова, зам.-директор по учебната дейност и координатор на проекта за Google референтно училище.


Подробна информация за облачната платформа G Suite за образованието, безплатни ресурси, връзки към групи за споделяне и взаимопомощ, информация за сертифициране по програми на Google и др. ще намерите на cloud.cct.bg 


LEAVE A REPLY