Интервю с Петър Велков, учител по математика и Google Workspace администратор в “Увекинд”

Всяко училище си има администратор, а в училищата с платформата Google Workspace и Chromebook устройства с Надграждане на Chrome за образованието (CEU) администраторът управлява и електронните профили и устройствата от разстояние на всички ученици, учители, родители. Отговорната роля в училище е ключова за гладкото протичане на административните процеси и подкрепя и учителите в класната стая с управлението на много настройки. 

Администраторът от една страна е дизайнер на една добре структурирана система, от друга – човекът с най-добро технологично знание, отговорник за голям обем оперативна работа и човек с поглед към детайла, тъй като се работи и с лични данни. Да не забравяме, че администраторът е и учител.

Днес си говорим с Петър Велков, учител и администратор в ЧСОУ “Увекинд” и 19-ият учител в рода си. Той е в системата на образованието от над 10 години, като през по-голяма част от професионалния си път е бил учител по математика, но е заемал и други позиции като обучител на учители към Института за прогресивно образование, част от програмата на „Заедно в час“ като възпитаник и обучител. В момента в работата си в “Увекинд” е учител по математика и администратор на всички облачни пространства и други процеси. В следствие от добрите му технологични умения и заминаването на текущия администратор в чужбина, ръководството се обръща към Петър с молба да заеме ролята на администратор. Вече две учебни години той ръководи тези дейности.

Каква е ролята на администратора? Защо е важно всяко училище да има такъв?

Ролята на администратора трябва да структурира всички процеси и да създаде и поддържа дизайн, който да отговаря на нуждите на училището. Училището е нужно да има един човек, който да е запознат с всички основни технически процеси, и от своя страна да ги вкара в процесите, които вече има в училище. Това е по-творческата и по-основополагащата част от работата – създаването на структура, която да обслужва всички нужди на училището. Всичко друго може да се научи – екипът на Google и на Център за творческо обучение винаги съветват администратора за казуси, които не може сам да реши. Но винаги преценката е важно да е в човека, който си е част от училищния екип и най-добре знае какво се случва в училище и как да облече нуждите на училището във възможностите, които дава Google за образованието. 

Администраторът знае с кого да комуникира, как да комуникира, какви са процесите, какви са връзките, за да може да настрои системата с дизайн, който да функционира адекватно, безопасно, ефективно, бързо и надеждно. Основна роля на администратора е да е свързващо междинно звено и главен комуникатор с Център за творческо обучение като посредник на Google услугите – да комуникира бързо, когато има проблем, за който не е намерил решение или да поиска съвет от експертите на Центъра, които от своя страна могат да го отнесат към Google инженерите. При нас са се случвали най-различни казуси, които са изисквали интеракция конкретно с Google инженерите и е много важно да знаеш какво да правиш, как да го направиш, да следиш и новостите, които се въвеждат от Google, за да може да се информират потребителите в училището за тях и да се интегрират в работата им.

За успешната администраторска работа е нужно и устройствата Chromebook, с които се работи, да се надградят (бел.ред.: Надграждане на Chrome за образованието (CEU)), за да могат да се ползват всички функционалности и да се управляват множество устройства от разстояние с по два клика.

Можеш ли да ни преведеш през един работен ден? Какъв обем на работа изпълняваш и кога е най-натовареният период?

Най-интензивният период на администратора е в началото на учебната година и в края. В началото има най-много нови ученици и най-много нови колеги. Ако училището пък няма изграден дизайн и администраторът започва от нулата, това е още по-творческо предизвикателство. От друга страна, в училище постоянно се случват промени – дизайнът на администраторската система трябва да се съобразява и с тях. 

Нужна е също ясна структура по папки. Пример е промяната на акаунтите на ученици, които преминават от един клас в друг. Те членуват в различни имейл групи, старите такива не изчезват, всичко трябва да се актуализира. Колегите също членуват в най-различни групи, които постоянно се редактират. При нас има много групи и подгрупи – преподаващите в един клас и в една година в следващата преподават в друг и има много движение. Родителите също членуват в групи. Това наистина е много оперативна работа, и изисква много внимание към детайла. Настройките са много фини, ако не ги нагласиш правилно, може да се стигне до неприятно изтичане на информация.

След това вече по време на учебната година се появяват още промени – кой учител къде ще преподава, нови колеги, ученици се местят, идват нови ученици, други може да напуснат, има нови родители и др. Същото се случва и с колегите в майчинство. Всички тези случаи изискват действия на администратора, така че да редактира и проверява групите.

Разбира се, като дойде нов колега освен настройване на акаунтите, като администратор помагам и с логването и изобщо въвеждането във всички тези процеси и инструменти, давам съвети, особено на тези, които досега не са работили с  Google Workspace. Същото е с родителите и с учениците – давам обяснения на всички замесени какво, на кого и как пишем, чисто технически. 

Какво за теб е най-предизвикателно в работата ти?

Най-предизвикателен е детайлът. Трябва администраторът да внимава да не изпусне нещо, особено ако системата е сложна. Колкото и да разискваме теми с най-различни експерти и Център за творческо обучение, ако изпуснеш детайл – ти носиш отговорност. Ключово е и да търсиш възможности, за да подобряваш тази система, тъй като дори и ъпдейтите на Google могат да водят до рискове на твоята система. В такива случаи търсиш решение на това интересно предизвикателство по линия на дизайна, търсиш как да елиминираш някакъв риск от теч на информация и как да улесниш работата на колегите. Това са предизвикателни и едновременно с това интересни процеси, защото са по-творчески.

Как работата на администратора улеснява учебния процес?

Що се отнася до учебния процес, често се появяват сайтове, които като администратор трябва да забраня, виждайки, че учениците злоупотребяват с тях – такива за игри и други неполезни информационни потоци. Това разсейваше техните часове. Буквално с два клика на всички наши устройства бяха забранени тези сайтове. Това е голямо улеснение, що се отнася до Chromebook устройствата.

Колегите ми казват: “Много често заспиват устройствата, ще ни трябва по-малко да заспиват, искаме като затвориш устройството да излезе автоматично от акаунта”. Това са неща, които с два-три клика едновременно ги променяме на всички устройства, което улеснява работата на колегите.

Колко устройства и профили управляваш?

Chromebook устройства са около 40, а акаунтите и групите – близо 1000 – на учители, ученици, родители, като всеки има различни нива на достъп. Отделно, имаме три сгради и във всяка сграда си има различни процеси и дизайн, който прави задачите по-комплексни.

Радвам се, че споделяш, че Център за творческо обучение успява да предостави добра подкрепа. Обучението, което правим за администратори, подготви ли те добре, беше ли готов за новите отговорности?

Обучението е практически ориентирано и дава първична представа, ако човек изобщо не се е занимавал с тези процеси. Аз вече бях запознат с доста от тях, но е много полезно, особено за хора, които започват от нулата и са по-неопитни. Центърът дава много добри съвети как да направим дизайн на системата ни, ако нямаме такъв, и как да се ориентираме в платформата. Вече след това, ако имаме въпроси, можем отново да потърсим експертите от Центъра, тъй като те имат опит с различни казуси, винаги се отзовават и са представител на Google за образованието за България.

Почти всички администратори са и учители. Ти също си и учител. Как ги комбинираш? Смяташ ли, че администраторската работа ти помага за учителската ти работа?

Сложно е съчетаването, защото когато има сложна система, понякога се изисква навременна реакция. Системата ти дава възможност да се реагира навреме – да се блокират сайтове, да се изтриват грешно изпратени съобщения например с лични данни, които са изтекли по някаква форма. В такива случаи трябва навременна реакция и когато си в час може да има затруднение. 

Има и плюсове, разбира се, когато съчетаваш нещата – като учител си запознат още по добре с учениците в училището, с родителите, с колегите, технологично се случва да научиш някаква новост, която да интегрира и да ти е в полза и в в часовете.

Освен навременна реакция това изисква и голяма доза адаптивност и добро управление на времето. Какви други качества смяташ, че трябва да има един администратор?

Задължително е да е технически грамотен, не в някакви специфики, но достатъчно. Да има системно мислене, да е прецизен към детайлите. Трябва да е много подреден. Да е целеустремен и фокусиран – да не се разсейва лесно.

Т. нар. design thinking е от голямо значение, за да може да създава и проследява добре процесите и да ги контролира. Да е добър в планирането, за да ги структурира и да може да ги изпълни в подреден вид и срок.

Какъв съвет би дал на някого, който тепърва започва? Кое би било основният приоритет в началото?

В началото е задължително да мине обучение, за да се ориентира. Дори и да може да се справи и без него, не е нужно да си създава излишни усложнения. Безсмислено е един нов администратор да губи време в това да се учи сам от грешките и проблемите, когато може на готово да вземе опита от хора, които вече са минали през това. 

Оттам насетне – към дизайна и процесите в училището трябва да види кое е най-важно, коя комуникация е приоритет, как да се изгради на оперативно ниво, за да може най-ефективно да работят учителите и учениците в него. После администраторът трябва да си планира и структурира какви процеси се случват в организацията, така че да ги разпредели във времето спрямо платформата. Училищните процеси е нужно да бъдат добре разпределени във времето – например промените в началото и в края на годината. Те са необходими да бъдат заложени в личния график на администратора, за да може да си освободи времето за тях и да се случат в срок.

Какво планираш за напред като учител? Към какво се стремиш сега в обозримото бъдеще?

Основно е свързано с изкуствения интелект и промените, до които ще доведе. Не само в света, но и в частност в образованието това ще окаже влияние върху всички процеси, включително административните. Планирам и обмислям интегрирането му в административния и обучителния процес, така че те да са облекчени и максимално полезни за учителя. И не само как да използваме AI, а как и да не изоставаме в използването му от учениците – това е най-предизвикателното и оказва влияние и върху образователния процес. Учениците го използват все повече в ежедневието и тук не се говори за заплаха, а за улеснение на процесите – от една страна да улесни нашата работа и от друга – да ни държи в крак с новостите. В следващите години това ще продължава да е актуална тема и е важно ние да се възползваме, така че да създаде повече възможности за нас, а не предизвикателства – това е най-важното в момента за мен лично.

Интервю на Мария Цакова за блога на Център за творческо обучение. 

Още интервюта с вдъхновяващи учители вижте в рубриката ни в блога “Учители за пример”: https://classroomtech.bg/category/teachers-for-example/ 

LEAVE A REPLY