Българската образователна система бе поставена пред истинско предизвикателство в момента, в който в страната бе обявено извънредно положение заради разпространението на COVID-19. Част от училищата в България изградиха от самото начало система, по която учениците да се обучават дистанционно и бързо избраха платформите, чрез които ученето да продължи по най-ефикасния начин. Но останалата част, сред които и Втора английска гимназия “Томас Джеферсън” в София, изпревариха събитията и се спасиха от настъпилия хаос.

Учителите, работещи по традиционната система, трябваше бързо да трансформират методите си на обучение и да преработват уроците си така, че да могат да ги преподават във виртуалното пространство. От една страна, това доведе до претрупване на учениците със задачи. От друга страна, се появиха трудности, свързани с недотам развитите дигитални компетенции на учителите. В началото това им попречи да разпределят цялото си време и енергия така, че да не трябва по цял ден да стоят пред екрана.

Ръководството на II АЕГ изпревари събитията, като още през лятото на 2019 г., с подкрепата на Център за творческо обучение, започна внедряването на облачната платформа G Suite за образованието и подготовка за проект “1:1” (“Едно към едно”).

След 6-месечна целенасочена работа, 8 учители бяха сертифицирани по международни програми Google Certified Educator, a гимназията стана едно от двете в страната ACER иновативни училища за учебната 2019/2020 г. Облак, учебна среда, WiFi, устройства Chromebook и нормативна база са интегрирани в един холистичен подход, който подготвя днес учениците за тяхното утре.

В своята същина “1:1”е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. За реализиране на “1:1” най-често се използват лаптопи и таблети, постоянно свързани с интернет. Моделът позволява учителите и учениците да имат достъп до цялото съдържание, което интернет, или друг голям набор от съдържание, предлага.

Във II АЕГ към момента 26 ученици разполагат с преносими компютри (Chromebook) и още от началото на проекта замениха учебниците със специално съдържание “в облака”, разработено и подготвено от учителите. През следващата учебна година моделът ще бъде валидиран за още 3 паралелки в гимназията.

Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” трансформира целия учебен процес, като поставя ученика в центъра и променя изцяло учебната среда, така че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността – да са стандарт.

В много училища в страната хаосът завладя процеса на обучение и трудностите изникват една по една. И ученици, и учители влагат цялата си енергия в реализирането на успешно дистанционно обучение. Но благодарение на модела “1:1”, учениците от иновативната паралелка във II АЕГ продължават със своите учебни занятия, както досега. Подготовката и обученията, през които са преминали учителите, им позволяват да преподават по този начин и в останалите паралелки. По този начин дистанционното обучение се оказва успешно на всяко едно ниво.


 

Подробна информация за облачната платформа G Suite за образованието, безплатни ресурси, връзки към групи за споделяне и взаимопомощ, информация за сертифициране по програми на Google и др. ще намерите на cloud.cct.bg 


 

 

LEAVE A REPLY