Историята на едно от последните Google референтни училища в страната ни дава повече яснота какъв е пътят на дигитална трансформация на едно училище и как можем да тръгнем по същите стъпки. 

Какво е Google референтно училище? 

Google референтно училище е програма, организирана от Google, даваща призвание на училища, доказали успехите си в следствие от дигиталния си скок. Училищата качествено използват инструментите на Google, за да развиват умения у учениците си и да обърнат традиционния учебен процес, правейки го по-интерактивен за учениците и давайки им възможност да изразяват креативността си.

СУ „Стоян Заимов”, гр. Плевен е основано като първото в общината тристепенно училище през учебната 1976/77 година. Днес в училището се обучават 713 ученици от 66 преподаватели. Училището носи в себе си възрожденския дух на патрона си и се стреми да създаде благоприятни условия за обучение и възпитание. 

Училището вярва, че активното участие в учебния процес включва анализиране, обсъждане и сътрудничество, целящи разбиране и запомняне. Всички инициативи на училището са предназначени да насърчат дълбокото осъзнаване на материала и ангажираността на учениците. 

Чрез амбицията си за подобрение, СУ „Стоян Заимов“ осъществява дигитална трансформация и обръща учебния процес към учениците, превръщайки ги в иноватори и креативни създатели. 

Катализатор на промяната за училището е нуждата от съвременна организация на образователния процес. 

Необходимостта от инструменти за използване както в класната стая, така и в дистанционното обучение, довежда СУ „Стоян Заимов“ до Google Workspace за образованието. 

Така училището става първото в региона, което внедрява Google Workspace в ежедневната си работа и се превръща в пример за образцово използване на технологията в обучението, като си извоюва приза Google Reference School.

Чрез работата с Google за образованието взаимодействието между учителите, учениците и родителите е регламентирано, спокойно, устойчиво. По файловете може да се работи и офлайн, улеснявайки както учебния, така и административния процес.

Учителите преминаха специализирани обучения за работа с Google инструментите, което ги подсигурява, че ги използват качествено и с увереност. Chromebook устройствата се интегрираха в учебния час като верен спътник, а една паралелка започна обучение по модел 1:1 с устройство за всеки ученик.

Четирите най-големи постижения, които СУ „Стоян Заимов“ в гр. Плевен постига с Google Workspace, са:

  1. Нова култура на общуване и организация на учебно-възпитателния процес, посредством облака и надграждащо професионално развитие на екипа по програмите на Google за образованието;
  2. Изграждане на училищна общност – между учители, ученици, родители.
  3. Промяна в начина на обучение – от пасивни слушатели учениците стават активни създатели на отговори и продукти. Все по-често реализиране на обърната класна стая. Промяна и в планирането и реализирането на уроците от учителите.
  4. Училище в облака, в което всички създадени налични ресурси са собственост на училището, а свободата на гъвкаво управление пести ценно време, вложено за работа с учениците.

Видим резултат от нововъведенията в училището са резултатите на учениците. В състезания и конкурси отличният им успех е подкрепен от работата им с инструментите на Google Workspace и Chromebook устройствата. 

Училището в числа 

Ученици – 713
Преподаватели – 66
Сертифицирани преподаватели по програмите на Google – 12
Chromebook устройства – 149
Паралелки по модел 1:1 – 1 (8а клас)

Училището продължава прогреса си смело и с мотивация.

Ето как описва мисията на училището неговият директор, г-жа Анни Петкова:

„Да променим модела на обучение – от традиционната класно-урочна система в изследователска среда.
Да докажем, че чрез дигитализиране на образователния процес той става по-пълноценен и резултатът е качествено образование на младите хора.
Да покажем на младите хора, че образованието е ПРОЦЕС, а не КОНСТАНТА.
Да бъдем част от семейството на Google референтните училища, с които да споделяме идеи и опит.“

Пожелаваме им успех и ще продължаваме да ги подкрепяме във всяко начинание!

Запознайте се с още успешни училища и техните истории в рубриката ни „Училищни трансформации“.

Повече за Google Workspace и осъществяването на дигитален скок в образованието вижте на www.cct.bg

 

LEAVE A REPLY