Пилотният етап на проекта на Intel® Skills for Innovation, включващ 4 български училища, приключи и става достъпен за всички български училища.

Проведеното изследване демонстрира готовността на българските училища да внедрят проектно базирано обучение и технологии в образованието.

Интегрирането на технологии и STEM дисциплини в училище е акцент в българското образование в последните няколко години. Ръка за ръка с модел 1:1 (устройство за всеки ученик), STEM програмата “Skills for Innovation” на Intel® стъпва върху практическото обучение и развиването на компетенции, свързани с професиите на бъдещето.

Какво е Skills for Innovation?

Програмата Skills for Innovation, позната също като „Умения за иновации”, включва уроци, разработени от Intel® и адаптирани за българската образователна система.  Фокусът на програмата стои върху трансформирането на начина, по който технологиите се използват в образованието.

Уроците са оформени под формата на проблеми от реалния живот, които трябва да се решат чрез използването на технологични инструменти. Те развиват дизайнерско мислене, креативност, алгоритмично мислене, умения за програмиране и кодиране и други. Уроците са интердисциплинарни и някои от тях са достъпни на български език. 

Как се осъществи пилотният етап на проекта?

В пилотния етап на програмата се включиха 4 училища, представящи местната образователна система: ПМГ Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил; ЕГ Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Хасково; МГ Акад. К. Попов”, гр. Пловдив и 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, гр. София. Всички те се обединиха от обща мисия – да превърнат учениците в активни участници в учебния процес, за да придобият не само силни академични умения, но и разнообразен социален опит. 

Skills for innovation в три стъпки: 

  1. Учебни ресурси (стартови пакети), изградени около актуални теми със STEM насоченост като „3D ремонт”, „Математика на пандемиите“, „Орбитална симулация” и други. Учебните материали са разработени от авторитетен международен екип от педагози, визионери и технологични експерти и преведени и адаптирани за българските училища от експертен екип от учители;
  2. Подготовка на училищните екипи – квалификация на учителите чрез обучения със STEM насоченост, които включват методика, практически занятия и обмен на опит;
  3. Преносими компютри (най-често Chromebook) с Intel® core i3 или core i5 процесори, чрез които учениците и учителите безпроблемно да изпълняват по-сложни компютърни задачи с помощта на различни софтуери.

Център за творческо обучение е партньор на Intel® с права върху реализирането на проекта Skills for Innovation в българските училища. Екипът на Центъра активно работи по локализирането и адаптирането на учебната програма заедно с екип от образователни експерти и учители. Провеждането на специализираните обучения за учителите в пилотната фаза се случи в партньорство с технологичната образователна организация “Технократи” .

Резултати от проучването

Привлекателно образование
Включването на множество дисциплини в един проект повишава допълнително привлекателността на проектно базираното обучение, съобщиха от училищата. Интердисциплинарността помага за по-добро разбиране как различните предмети са реално приложими, както и за поглеждането на даден проблем от всички възможни страни. 

Нови учителски подходи
Рамката на Skills for Innovation предоставя на учителите примери, които първоначално да следват и след това да се научат как да надграждат ежедневното си преподаване и учене. Учителят се превръща в ментор и дава свобода за творческите решения на учениците си.

Иноваторство и социално-емоционални умения
Учениците получават подкрепа за достигане на своя максимален потенциал като бъдещи иноватори и се учат на нагласа за ефективно решаване на проблеми. Това става с увеличените възможности за учене и с помощта на умения като работа в екип, лидерство и способността за възстановяване от неуспехи. 

Ресурсите на Starter Pack ни дават възможност да ангажираме различни учители в работа по обща тема. В продължение на седмица учениците разглеждаха “Математика на пандемиите“, а темата ангажира колеги, преподаващи математика, но също и география, биология, езици”, Елена Минкова, учител в ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”. гр. Хасково

Проектът Skills for Innovation служи за улесняване на прехода към технологична и иновативна класна стая. Той вдъхновява учениците да са дизайнери и създатели, а учителите – да усвоят новите подходи на преподаване. 

Цялото проучване за проекта „Умения за иновации” прочетете тук.

Програмата е достъпна до всички български училища. Заявете интерес към чрез този формуляр или се свържете директно с Център за творческо обучение, за да разберете как и вашето училище може да се включи. 

LEAVE A REPLY