Меморандум за сътрудничество в областта на образованието за внедряване на STEM програмата „Умения за иновации/Skills for Innovation” беше подписан между община Пловдив и технологичната компания „Интел Корпорейшън“.

С подписването на меморандума община Пловдив получи безплатен достъп до ресурси от програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation – SFI) на Интел. В следствие на това ще бъдат въведени иновативни методи на преподаване на учебно съдържание по природоматематически, инженерни науки, технологии и математика (STEM) в училище. А учениците ще започнат да усвояват STEM чрез изкуствен интелект, машинно обучение, 3D моделиране и създаване на компютърни симулации. 

След подписването на меморандума се представи и самата програма „Умения за иновации“ (Skills for Innovation – SFI). Глобалният опит на Интел в образованието намира мястото си в българската образователна система благодарение на Център за творческо обучение и изключителния екип от млади и високообразовани специалисти в различни области, които работят в Центъра. 

На събитието присъстваха г-н Здравко Димитров, кмет на Пловдив, г-н Стефан Стоянов, зам.-кмет на Пловдив, представителите на „Интел Корпорейшън“ – г-н Луиджи Песина, директор за публичен сектор и продажби в образованието, Централна и Източна Европа и г-н Томаш Ходаковски, мениджър Бизнес Развитие за същия регион, г-жа Станислава Тодорова, представител на търговския отдел на посолството на САЩ в България, г-н Александър Ангелов, управител на Център за Творческо Обучение, директори на училища и експерти.

Skills for Innovation на Intel

„Умения за иновации“ (Skills for Innovation – SFI) имаше пилотен старт през пролетта на 2021 г. в Математическа гимназия „Акад. К. Попов”, гр. Пловдив, както и в още три училища от страната – Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, и 138-мо училище „Проф. Васил Златарски”, гр. София. Резултатите и ефектите от проекта, вече са научно изследвани и широко приложими в други училища.

LEAVE A REPLY