Новите 4 училища, които получиха престижния статут Google референтно училище, са СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен, 7 ОУ „Панайот Хитов“, гр. Сливен, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив и СУ „Христо Груев Данов“, гр. Пловдив.

Програмата за Google референтни училища се организира от Google, за да даде световно признание на училищата, които осъществяват технологичен прогрес и качествена образователна трансформация. Те внедряват инструментите на Google в класната стая като средство за творческо развитие на учениците и развиване на качествени умения.

„Нашата цел е всички ученици да имат достъп до технологични ресурси в уроците си и те да бъдат използвани, за да могат учениците да станат уверени и отговорни потребители на съвременните технологии, насърчавайки комуникацията, независимостта, устойчивостта, сътрудничеството и напредъка.“
Гергана Аврамова, директор на СУ „Христо Груев Данов“, гр. Пловдив 

С новите четири училища, общият брой на Google референтните училища в България вече е 16.

 

Ето с какво се отличиха четирите училища:

СУ „Стоян Заимов“ в гр. Плевен работи с инструментите на Google за образованието от 2020 г. и има повече от 10 обучени учители по програмите Google Certified Educator. Разполага със 150 Chromebook устройства и обучава 1 паралелка по модел 1:1 (устройство за всеки ученик). Трите основни постижения на училището по време на дигиталния скок са: 

  • Изграждане на училищна общност – между учители, ученици, родители.
  • Промяна в начина на обучение – от пасивни слушатели, учениците стават активни създатели на отговори, продукти. В някои случаи – реализиране на обърната класна стая. Промяна и в планирането и реализирането на уроците от учителите.
  • Постигната независимост на домейна, за разлика от използването от други училища на национални платформи.

7 ОУ „Панайот Хитов“ в гр. Сливен е част от училищата, работещи с Google Workspace за образованието от юни 2019 г. 8 от общо 15 учители в училището са сертифицирани обучители по програмите на Google, а за ученици и учители са осигурени 47 Chromebook устройства, част от които служат за паралелката в 6 клас, обучаваща се по модел 1:1. За училището инструментите на Google са послужили за осъществяване на нов подход в преподаването, който среща индивидуалните нужди на всеки ученик и позволява свобода на творческа изява, докато същевременно се развиват и технологични умения. 

СУ „Черноризец Храбър“ в гр. Пловдив използва Google Workspace for Education още от 2019 г. Училището разполага с общо 40 сертифицирани учители по програмите Google Certified Educator ниво 1 и ниво 2, 200 Chromebook устройства и 10 паралелки, обучаващи се по модел 1:1. Училището посочва три основни постижения:

  • Учене навсякъде и по всяко време независимо от обстоятелства и обстановки;
  • Обратна връзка и подобрена комуникация с родителите;
  • Ученикът е в активна роля и възможност за създаване на съдържание.

СУ „Христо Груев Данов“ в гр. Пловдив вече повече от 3 години използва дигиталните инструменти на Google. 15 учители от екипа са сертифицирани обучители, а 3 паралелки се обучават по модел 1:1 с помощта на 137 Chromebook устройства за учители и ученици. Училището описва значителни подобрения на административните процеси и учебните занятия – намален документооборот; устойчив канал за общуване между учители, ученици и родители; провеждане на важни срещи от всяка локация; повече поле за изява на учениците в класната стая.

Всички директори, учители и родители са добре дошли да разберат повече за дигиталната трансформация, програмата и модела 1:1 (устройство за всеки ученик) като се свържат с Център за творческо обучение.  

LEAVE A REPLY