СУ “Иван Вазов” в гр. Вършец е един от ярките примери в България за училище, стремящо се да въвежда по смислен начин съвременни методи, ресурси и технологии в учебния час, за да ангажира учениците. В училището има висок процент на ученици, застрашени от отпадане и с различен социален статус. Училището ги приобщава с цел те да имат желание и интерес да посещават училище и да се включват в различни екипни дейности и проекти, превръщайки се в активни участници в учебния процес. Сред образователните цели са и развиването на креативност и нестандартно мислене, което да направи учениците уверени участници в едно богато на технологии бъдеще.

Училището обучава ученици от 1 до 12 клас с богата материална база, оборудване и стремеж към квалифициране на екипа и прилагане на нова методология. Дългогодишен партньор и ментор на училището е Център за творческо обучение – образователна организация, подпомагаща училищните екипи да се впуснат в промяната с ново знание и увереност. 

Център за творческо обучение е една от утвърдените организации в България, които подкрепят училищата при внедряването на иновативни подходи в преподаването и от гледна точка на приобщаващото образование. Центърът работи с над 500 училища и има опит с десетки проекти с ученици в неравностойно положение. През 2022 г. три български училища – едно от които именно СУ “Иван Вазов“ във Вършец – получиха равен достъп до качествени учебни ресурси и оборудване. Чрез програмата “Умения за иновации“ на Intel и обучения Центърът подкрепи учителите да обучат учениците за професиите на бъдещето (изискващи т.нар. STEM умения; STEM – науки, технологии, инженерство и математика). 

“За да развият учениците увереност и да работят интегрирано в екип, е нужно да им се дават равни възможности. Затова се стремим да създадем гъвкав учебен процес според персоналните потребности на всеки ученик и да подкрепим учителите да правят учебния час по-интерактивен, да се превръщат в ментори и да работят умело с новите технологии.” споделя д-р Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение.  

Опитът в иновативното образование споделиха г-жа Ани Ангелова, директор и г-жа Петя Цветкова, заместник-директор на СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец.

Каква е икономическата ситуация във вашия регион?

Училището е средищно средно. Намираме се в регион, който изпитва икономически затруднения. Хората доста пътуват, за да намират препитание. Учениците в голямата си част, близо половината от тях са ученици в риск. Те са от ромски произход, техните родители често пътуват в чужбина, за да търсят препитание – с децата или без тях. 

Приобщаващото образование е пътят, чрез който се опитваме да им покажем, че животът има много по-светла страна от тази, която те виждат. И приобщаването се случва именно чрез работа – включване в дейности, чрез които те се научават да комуникират помежду си. Намират своето социално място. Успяват по всякакъв начин да докажат собствените си възможности. Като резултат получават удовлетворение и уважение от останалите, че те са добри в нещо. 

Какво е ключовото в приобщаването на деца в неравностойно положение?

Да дадеш равна среда, равни възможности. И да наблюдаваш и леко да коригираш нещата. Това е нашата работа. Всеки е добър някъде и най-хубавото е ако ние успеем да открием това някъде, за да го развием. Но за да разберем какво се случва в малките главици, ние трябва да сме хвърлили много труд и трябва да им се даде равен старт. Средата трябва да е еднаква за всички, за да не се чувства някой пренебрегнат и за да ги приобщаваме. В противен случай не приобщаваме, а разединяваме.

Каква беше първата ви иновация?

Нашата първа иновация беше включването на LEGO роботиката в образователния процес с помощта на Център за творческо обучение. Обединихме няколко учебни предмета чрез часовете за факултативно обучение – ИТ, технологии и предприемачество, БЕЛ и математика. Осигурихме блок в един ден от седмицата, в който учениците се занимават в центъра по роботика със своите виждания по даден казус. В рамките на година обичайно се разработват 5-6 теми.

Досега сме работили с ученици от 5-7 клас. От тази година включваме и началния етап. Има много богата база от ресурси и съдържание, която може да се интерпретира по най-различни начини и може да завладее учениците.

Разкажете ни за конкретна тема, по която сте работили с иновативните подходи.

Една такава тема е Вазов и неговото творчество. Учениците направиха полигон, изследваха биографията, творчеството. Накрая направихме робот, който преминава през различните градове. Така разказахме за произведенията на писателя в тях. Роботът спира във всеки град, изисква някакво обяснение от учениците или презентиране на интересен епизод от неговия живот. Ако се случи да има песен от Вазово произведение, роботът е програмиран да изпълни част от песента.

Очите на децата се отварят по този начин. Те видяха, че всяко нещо има своето място. Много са важни не само уменията за работа в екип, но и холистичното образование. Формират нов поглед. 

Какви са ползите за учителите?

Все още преодоляваме нагласата на учителите да бъдат индивидуалисти в професията. Чрез компилацията от различни предмети успяваме да създадем една професионална учебна общност, която работи добре заедно. Развиват се комуникативни умения, които дават още по-високо ниво на развитие на учителите в професионалната общност.

Каква е обратната връзка на децата?

Пускаме анкета сред учениците, с която да проучим какво те намират за най-добро, каква е личната полза за тях. Резултатите показват, че най-често на първо място е възможността да работят заедно в екип. За тях това е ново умение, което не е било достатъчно стимулирано в традиционната форма на преподаване.

Какви други иновативни подходи прилагате в училище?

Ние прилагаме модела 1:1 (устройство за всеки ученик) например с цел да подобрим образованието, но и да пренесем учениците в един по-приобщаващ свят – в свят на работа между екипите. Моделът е ефективен от гледна точка на приобщаващото образование.

Друго ключово място заема и STEM програмата “Умения за иновации” на Intel. Тя има за цел да подпомогне образователния процес и да даде на учениците умения на 21 век и практически подход в ученето. Имаме вече една година опит с нея и се убедихме, че тя повишава качеството на обучението по природни науки. Отчитаме повишена мотивация на учениците и увереност на учителите. Благодарение на Център за творческо обучение получихме достъп до ресурсите и интегрирахме STEM обучението и модела 1:1. 

Програмата запълва нуждите в направление STEM. Имаме всичко за обучението в класната стая, свободата да променяме средата, както и методологията да преобърнем преподаването в нея. В основата на програмата стоят технологиите и социално-емоционалното учене, както и работата в екип.

Как професиите на бъдещето и технологиите привличат интереса на децата?

Темите са обществено значими и актуални от техния живот. Това развива усещане за социална отговорност и отношение към устойчивия начин на живот. Например в урока “Поглед към дивата природа” на “Умения за иновации” учениците разработват детектори за движение в помощ на горските служители и борбата срещу бракониерството в националните паркове.

Урокът е силно проектен и е разработен в рамките на няколко учебни часа, като водещи са биологията и географията. Включени бяха и предметите: български език, английски език, математика и ИКТ, история и цивилизация и изкуства. За качественото въвеждане на технологиите всеки учител играеше ролята на ментор и така успяхме да установим връзката между учител и ученици, както и между самите ученици, което от своя страна предразполага към развитието на такива ключови ценности като приобщаване и отговорност.

Как променяте средата на обучение?

Като мултикултурно училище за нас е изключително важно учениците да работят в групи. Голяма част от занятията се проведоха на открито в Палеопарка на Вършец. Там проведохме музейно обучение за опазването на дивата природа и използвахме ресурсите на общността. В открития урок се включи и външен експерт – краевед – изследващ региона. Учениците изучаваха предмета с голям интерес. С подкрепата на своите учители те го надградиха с нови ресурси и създадоха алгоритъм за регистриране на движения с помощта на уеб камера. Постигнаха разбиране как да я използват за опазване на дивата природа. Те обсъдиха въпроси и правила, свързани с опазването на биоразнообразието и природната среда. Учениците проучиха (чрез различни източници на информация) и разработваха проекти по теми, свързани с устойчивото развитие. Осъзнаха необходимостта от въвеждане на нови технологии при опазване на околната среда и подпомогнаха дейности за решаване на конкретни екологични проблеми.

Дейностите в урочния план на “Умения за иновации” ангажират учениците, тъй като те умело пренасят знанията си от един предмет в друг. Учениците използваха облачни технологии, приложенията на Google Workspace за образованието, програмираха с Python и Jupiter Notebook. Работиха с QR код и представиха изложба на свои творби, създадени в часовете по изкуства. Развиха дигиталните си умения чрез работа с Chromebook и усъвършенстваха критичното си мислене.

“Умения за иновации“ в България

Текущо над 50 учители и над 500 ученици от 15 училища участват в програмата “Умения за иновации”. Предстои все по-широкото ѝ разпространение във връзка с Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда”, която стартира през април 2023 г. за всички около 2500 училища в България – всяко от тях има за задача да изготви концепция за изграждането (или надграждането) на своето STEM пространство. “Умения за иновации” предстои да бъде избор сред някои от тях, с акцент върху пловдивски регион, където Intel има подписан меморандум с Община Пловдив за прилагането на програмата в 15 общински училища. 

Програмата се осъществява в България от 2021 година – тествана пилотно в  училища из цялата страна – София, Пловдив, Варна, Русе, Кюстендил, Вършец и Хасково и изследвана от екип от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и експерти от Център за творческо обучение.

Всичко за програмата прочетете тук: sfi.cct.bg
Следете дейностите на СУ “Иван Вазов” Вършец тук и на Център за творческо обучение тук

LEAVE A REPLY