Над 80% от родителите на ученици, обучаващи се по модела 1:1 – всеки ученик учи с персонално/собствено устройство, смятат, че той трябва да бъде прилаган в повече български  училища.

Това е един от най-важните изводи, до които достигна подкрепеното от Министерството на образованието и науката “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1)”. При стартирането на преподаването по модела, много от родителите са скептично настроени към него.

Ако в началото на процеса на въвеждане на модела 40% от родителите имат притеснения и резерви относно прилагането му, то само 3 месеца след неговото въвеждане 84% от тях имат изцяло положително отношение към новата организация на учебната работа на техните деца.

Екипът, воден от проф. Галин Цоков от Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, анкетира общо 854 участника и достигна до следните изводи:

  • Моделът 1:1 променя ролята на учителя и той се превръща в мотиватор и ментор на учениците, а не само им предава знания;
  • Самите ученици се превръщат в дизайнери на ресурсите за обучение и създават ново съдържание;
  • Вследствие на модела се променя методът на оценяване на учениците от нормативен към формативен;
  • Мотивацията за учене се повишава;
  • Успехът на учениците се повишава;
  • 1:1 акцентира върху компетентностно-базираното образование;
  • Моделът прави възможно паралелното използване на различни форми на обучение.

Резултатите от изследването показаха още, че при извънредните условия, в които то се проведе – световна пандемия и принудително дистанционно обучение,, учениците и учителите от паралелките 1:1 се справят по-успешно от обучаваните и колегите им от традиционните паралелки.

В проучването участваха 7 училища, които прилагат модела в свои паралелки: 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, Търговска гимназия, гр. Бургас, Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ), гр. Пловдив.

Изследването е подкрепено технологично от Център за творческо обучение – единствен партньор на Google Cloud със специализация “образование” в България. Очаквайте публикацията до края на м. август 2020 в www.classroomtech.bg 

LEAVE A REPLY