Фондация LEGO предефинира играта и дава ново изражение на ученето: това е  LEGO® Education – учене чрез игра.

Фондация LEGO твърдо вярва, че окуражаването на детския стремеж и мотивация за учене, детската способност да създават, да си представят и да установяват връзки с другите, са от ключово значение в реалността на 21 век. Реалност, която се променя с бързи темпове и оставя отражение върху тяхното развитие. LEGO® Education дава нужния опит и развива умения, които ще накарат децата да се чувстват подготвени за предизвикателствата, които ще срещат по пътя си. Всички образователни решения, разработени от LEGO® Education, са изградени около методите за учене чрез правене, преживяване и игра.

Ученето чрез игра е цялостен подход, който включва физически, социални, творчески, емоционални и когнитивни умения, които са от ключово значение в обучението на едно дете. То развива комплексни умения като креативност, критично мислене, работа в екип и решаване на проблеми, а самата игра води до по-задълбочено учене.

Какво имат предвид от Фондация LEGO под “Учене чрез игра” ще научите от подробния материал по темата.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА МЕТОДА “УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРА” 

В ранен образователен етап, LEGO® Education решенията спомагат за това децата да се учат да разпознават, управляват и изразяват емоции. Решенията стимулират гъвкаво мислене и развиване на способности за решаване на проблеми чрез екипна работа и изграждане на ефективни стратегии. Развиват се и социалните умения, в т.ч. разбиране на чуждата позиция, подобрена комуникация, справяне с конфликти и изграждане на емпатия. 

В начален и прогимназиален етап, занятията се базират на практически дейности, чрез които учениците лесно усвояват нов материал и придобиват умения в областта на науката, програмирането и технологиите. LEGO® Education решенията са приложими за всички български учебни заведения, както и всички STEM центрове (т.нар. наука, технологии, инженеринг и математика – Science Technology Engineering and Mathematics) по програмите на Министерство на образованието и науката (МОН).

Идеи за STEM среда и Makerspace в училище

Център за творческо обучение в официален партньор на LEGO® Education и предоставя цялостни решения за детски градини, училища и висши учебни заведения на територията на България. 
Научете повече на https://creativekids.cct.bg/ 

LEAVE A REPLY