Център за творческо обучение, в сътрудничество с Община Варна, обявява национална конференция „Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование“, която ще се проведе на 4 и 5 юни 2024 година в хотел „Интернационал“ в курортния комплекс „Златни пясъци“, Варна.

Тази среща ще представи най-добрите практики в предучилищното и началното училищно образование и ще създаде идеалната атмосфера за обмен на опит и идеи в образованието на децата в предучилищна и начална училищна възраст. Основният фокус е върху детското благополучие и значението на подкрепящата среда, играта, технологиите и иновативните подходи като движеща сила за качество в образованието.

На събитието ще вземат участие водещи директори и учители от сферата на предучилищното и началното училищно образование, представители на институции, неправителствени организации и образователни експерти от цялата страна.

Избрани акценти от програмата:

 • Представяне на детското благополучие и успех като основа на образованието;

 • Споделяне на успешни практики в областта на социалното и емоционалното образование, STEАM, проектно базирано обучение, Монтесори метода и креативните технологии за холистично образование;

 • Презентация на FIRST LEGO League Discover – практичното STEАM обучение в детските градини;

 • Разглеждане на иновативни пространства за учене и игра – техните функционалности и възможности;

 • Обсъждане на въпроси като училищна готовност, адаптация и приемственост между предучилищното и началното училищно образование;

 • Изследване на последните технологични тенденции и иновации в образованието;

 • Анализ на политики, стратегии и най-добри практики в сферата.

За повече информация относно конференцията и регистрацията за участие, моля, посетете нашия уебсайт http://conference.cct.bg и следете нашето събитие във Facebook.

Представяме и част от лекторите на нашата национална конференция:

 • Павел Попов – заместник-кмет в Община Варна, който ще сподели опит и планове от Община Варна в панела за Регионални иновации за по-добро предучилищно и начално училищно образование.

 • Арх. Галина Милкова –  основател нa Тhink Forward,  която ще бъде лектор в темата Пространства за учене и игра. Сред образователните проекти на студиото са училище на открито, пространство за справяне с детското насилие, приложен STEM център за наука и изкуство и редица други.

 • Стефка Ставрева – координатор Социално и емоционално образование във фондация “Лъчезар Цоцорков”, която ще бъде модератор на дискусията за СЕО и благополучие. Тя също така ще представи и първите данни от глобалния доклад на ОИСР за социално-емоционалните умения на децата от цял свят.

 • Проф. д.п.н. Николай Колишев – известен експерт, който ще проведе лекция на тема “Творчество в обучението”. Той ще разгледа репродуктивните цели на обучението и значението на обучение чрез решаване на проблеми, като акцентира върху правилното задаване на въпроси от учителя, което стимулира самостоятелното мислене на децата.

Заявете своето участие в конференцията “Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование”, като се регистрирате на: https://conference.cct.bg/registration

LEAVE A REPLY