В съвременните динамични класни стаи ангажирането на децата и учениците е от ключово значение. За щастие, обширните изследвания на LEGO® Education, продължили повече от четири десетилетия, ни показват колко въздействаща може да бъде играта за привличане на интереса на младите ученици. Присъединете се към нас, за да навлезем в тази вълнуваща сфера, изследвайки как игровият подход не само привлича вниманието, но и развива основни когнитивни и творчески умения, които са жизненоважни за бъдещия успех на нашите ученици.

Изграждане на когнитивни умения

Независимо дали става въпрос за обработка на нова информация или за справяне със сложни задачи, развитието на когнитивните умения по време на детството се случва с огромни темпове. В 237 случая проучването открива положителна връзка между ученето чрез игра и дадено когнитивно умение.

Езикова грамотност

Грамотността е от жизненоважно значение за успеха във всички области на живота. Чрез целенасочена игра децата могат да практикуват общуване, слушане и изразяване, като същевременно това помага за развитието на речника, граматиката и семантиката.

➡️ Проучванията показват, че програмите, включващи целенасочена игра, подобряват езика и грамотността – дори в най-ранните етапи на обучение.

Математика

Чрез целенасочена игра учителите могат изцяло да потопят учениците в темата и да ги ангажират така, че математиката да бъде вълнуваща и забавна.

➡️ Проучванията показват, че конструктивните игри подкрепят ранните математически умения на децата, включително смятане, откриване на модели, пространствени умения и разбиране на математическия език.

Екзекутивни функции

Способностите за планиране, задаване на приоритети и саморегулация са от ключово значение за израстването и способността за учене. Чрез целенасочена игра децата могат да се научат да поддържат концентрация и да останат съсредоточени върху задачата.

➡️ Проучванията показват, че играта с връстници, особено ако имат сходни учебни цели, може да помогне на децата да подобрят своите екзекутивни функции.

Пространствени умения

Едно от най-критичните умения, които учениците трябва да усвоят в ранна възраст, е как да взаимодействат с околния свят. Чрез целенасочена игра децата могат да започнат да разбират пространствените отношения и да определят как да се ориентират в познати и стари пространства, да дават насоки и да манипулират умствени образи.

➡️ Проучванията показват, че игрите с тухлички позволяват на децата да прилагат на практика своите STEM умения докато развиват своите пространствени умения.

Изграждане на творчески умения

Независимо дали става въпрос за проучване на смели идеи или за решаване на реални предизвикателства, творчеството помага учениците да се развиват като хора с добре балансиран ум и допълващи умения. В 54 от анализираните проучвания е открита положителна връзка между ученето чрез игра и творческите умения.

Дивергентно мислене

Рядкост е някой проблем да има еднозначен отговор. Чрез целенасочена игра децата могат да изследват потенциални идеи, да експериментират със съществуващи решения и да обмислят редица възможности, които отварят вратата за смели нови пробиви.

➡️ Проучванията показват, че въображаемите игри са потенциален път към развитието на творческите умения – особено дивергентното мислене.

Проучване

Трудно е да се намери по-добър метод от „проба и грешка“. Чрез целенасочена игра децата могат практически да изследват нови предизвикателства и ситуации, да достигат нови научни прозрения и да откриват нещата, които правят всеки човек уникален.

➡️ Проучванията показват, целенасочената игра може да помогне за самочувствието и развитието на уменията на детето, като го вдъхновява за иновации и му дава храна за въображението.

Моторика и творчество

Движението може да бъде творческо – от хореографията на даден танц до това да измислите как да стигнете до бисквитките върху хладилника. Целенасочената игра може да послужи като контекст, в който децата да експериментират с тялото и движенията си.

➡️Проучванията показват, че за някои деца нещо толкова обикновено като упражнения или гимнастика преди полагането на тест има положителен ефект върху творческото им мислене.

Любопитство

Децата обичат да питат „защо“, докато се опитват да осмислят нещата около себе си. Чрез целенасочена игра децата могат да направят първите си стъпки към задълбочаване на разбирането си за нашия свят и към намирането на обяснения за чудесата, с които се сблъскват всеки ден.

➡️Проучванията показват, че децата са естествено любознателни, а изследванията едва сега започват да разкриват множество начини, по които целенасочената игра подкрепя развитието на любопитството.

След като разгледахме осемте основни сфери на умения, които ученето чрез игра развива, нека погледнем към осезаемите резултати, произтичащи от интегрирането на тези методи в образованието.

  • 64% от проучванията показват положителна връзка между ученето чрез игра и дадено когнитивно умение.
  • Две когнитивни умения, при които проучванията показват най-силна връзка:
  1. Езикова грамотност
  2. Математика
  • 54 проучвания показват положителна връзка между ученето чрез игра и творческите умения.
  • Две творчески умения, при които проучванията показват най-силна връзка:
  1. Дивергентно мислене
  2. Проучване

В заключение, ученето чрез игра не само повишава положителното настроение и носи радост на децата, но и насърчава творческото мислене, особено ясно изразено в дейности като въображаемата игра с тухлички, която стимулира дивергентното мислене. Изследванията на тази тема продължават, а ние с нетърпение очакваме да научим повече за това как ученето чрез игра може да помогне на децата да развиват умения, необходими за изграждането на едно по-добро бъдеще.

LEAVE A REPLY