Иновациите в България стават все по-ярка тенденция сред образователните организации. Множество училища се стремят към образователна трансформация, а училищните екипи са все по-отворени към промяната и встъпват смело в нова и по-гъвкава методология на преподаване. Министерството на образованието и науката подстрекава този процес чрез програмата за иновативни училища, насърчаваща взаимодействието между тези училища чрез създаването на мрежа и представянето на „модели за пример”. 

По програмата, ръководена от МОН, за учебната 2022 г. участват 542 училища. Те се включват в нея със своите проекти, включващи конкретна иновация. „Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.“ Кандидатстването за статут на иновативно училище може да бъде до четири години.

Участието в програмата се ръководи и изготвянето на проекта е ключово да се съгласуват както с учениците и училищния екип, така и с родителите и цялостната училищна общност. 

Програмата за иновативни училища върви ръка за ръка и с други програми, като например за изграждане на STEM център (т. нар. STEM програма, която се състоя през 2020 г. и каквато предстои и през 2023 г.). Изготвянето на проект за STEM център често се осъществява чрез сходна концепция, представена от малко по-различен ъгъл. Така училищата могат да осъществят образователната си трансформация, възползвайки се от няколко програми и давайки пример за други училища, тръгващи по същия път.

Училищата все още имат възможност да кандидатстват с подготвен проект по програмата за иновативни училища до 31 януари 2023 г. Проектите се подават през официалния сайт на програмата: https://www.ischools.bg/. Формулярът за кандидатстване за 2023 г. може да намерите тук.

Ще ви представим и два примера на български училища – от Свищов и Варна – които екипите на училищата споделиха по време на информационния уебинар за иновативни училища, организиран от Център за творческо обучение на 10 януари 2023 г.

Средно училище „Цветан Радославов”, гр. Свищов

Иновация: „Роботика и приложно програмиране“ с LEGO® Education за 4 години

Средно училище „Цветан Радославов” в Свищов обучава около 350 ученици от 1 до 12 клас. Училището въвежда през учебната 2022/2023 г. образователните комплекти LEGO® Education за обучение по роботика и приложно програмиране в 3 клас. Екипът от педагози се стреми да въведе концепцията за „учене чрез преживяване“ в работата си, като учениците усвояват умения чрез творене с ръцете си. Така учителите създават силно емоционални учебни часове, които оставят спомен, създават социални връзки и повишават ангажираността на учениците. 

Екипът, работещ с комплектите, споделя ключовото значение на подкрепата от страната на общността – родителите – и ръководството, за доброто развитие на иновацията. Училището участва в изяви, осъществява открити уроци, за да подкрепя този интерес. Интересът от страна на другите колеги нараства и предстои обучението по роботика да бъде прилагано във все повече учебни часове. Междувеременно, училището продължава пътя на образователната трансформация чрез сертифициране по програмите на Google, Училище в облака и други. 

Училищният екип споделя следните резултати от прилагането на иновацията:

  • Критично мислене, работа в екип, проектно базирано обучение, изграждане на увереност;
  • Развиване на базови умения в програмирането;
  • Ангажиране на учениците с наука, разглеждане на STEAM дисциплините и ролята им в реалния живот, междупредметни връзки; 
  • Подготовка на учениците за следващата степен в образованието им и за професионалното им развитие в предизвикателствата на бъдещето;
  • Работа като експерти в проекта „Обогатяване на българската учебна програма със съдържание, създадено от LEGO® Education”.

ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков“ във Варна обучава 571 ученици от първи до седми клас. Училището участва в програмата за иновативни училища с 2 иновации: „Варна – град на вълшебства” и „Мисли креативно, работи иновативно“.

2019 г. – 2021 г. – “Варна- град на вълшебства” (начален етап)

Първото участие на ОУ „Йордан Йовков“ в програмата за иновативни училища се насочва към проектно базираното обучение в избираемите часове по БЕЛ – в по една паралелка в първи клас и в четвърти клас. След това програмата се разраства и включва 6 паралелки 1 – 4 клас. 

Целият материал по предмета се разделя на модули, а всеки модул се разделя на проекти. Учениците подготвят своите проекти и след това ги представят пред родителите. Темата са забележителности в град Варна. Допълнителна информация за реализирането на проекта и примерни уроци са налични в сайта на училището.

2021 г. – 2024 г. – „Мисли креативно, работи иновативно”  (прогимназиален етап)

През учебната 2021/2022 година ОУ „Йордан Йовков“ стартира работа по иновативен проект „Мисли креативно, работи иновативно“. Иновацията отново е насочена към използване на нови методи на преподаване, но вече в прогимназиален етап – проектно базирано обучение по модела 1:1 (устройство за всеки ученик). Основен наличен ресурс на училището са достатъчно обучени учители и добре оборудвани креативни класни стаи. 

„Обучението се извършва чрез дейности, свързани с търсене на информация, планиране, създаване, тестване и подобряване. В интегрирания учебен час участват едновременно няколко учители, които се включват в различни моменти от урока.“ посочва в резюмето на иновацията си екипът. 

Иновацията се реализира на три етапа:

  • 2021/2022 – три паралелки 5 клас; 
  • 2022/2023 – три паралелки  6 клас;
  • 2023/2024 – три паралелки 7 клас.

Положената цел за работата по модела са 8 авторски интердисциплинарни, проектно базирани урока по модела 1:1. Няколко примера за теми са: 5 клас: Създаване на виртуална библиотека; 6 клас: Създаване на сайт; 7 клас: Създаване на видеофилми – представяне на иновативните дейности в мрежата на иновативните училища от гр. Варна. Всеки етап има своите образователни цели и училището се стреми към последователен и структуриран подход в своята трансформация. Информация за проекта през учебната 2021/2022 година е налична отново на сайта на училището.

Споделен опит и идеи за кандидатстване за статута „иновативно училище“ чуйте в записа от уебинара на Център за творческо обучение.

LEAVE A REPLY