От месец май 2022 г. Google референтните училища в България са 16 на брой.

Всяко от тях има своята уникална история в преодоляването на предизвикателствата на българското образование. Едно от тях е СУ „Черноризец Храбър“ в гр. Пловдив, чийто път ще проследим днес.

Какво знаем за СУ „Черноризец Храбър“?

Средно училище „Черноризец Храбър“ е носител на Почетния знак на град Пловдив и район „Тракия“ и е сред най-бързо развиващите се училища в Пловдив с над 1300 ученици, носейки девиза „Българино, знай своя род и език!”. Училището разполага с богата материална база, а в последните години разполага и с множество технологични инструменти и Chromebook устройства, които служат за развитието на творческия потенциал на учениците. Училището е утвърдено като иновативно, а учениците и учителите умело работят с облачни технологии в защитена среда. 

Внедрявайки световния образователен опит с модел 1:1, училището е сред първите седем в страната, осмелило се да започне този вид образователна трансформация. Образователната институция участва в национално изследване на модела, доказало промяна в нагласите в ученици и родители към обучението. 

Пред какви предизвикателства се изправи училището?

Предизвикателствата на училището се концентрираха в 3 основни насоки: 

  • Оптимизиране на административната работа на персонала (педагогически и непедагогически);
  • Промяна на нагласата на учениците към учебния процес;
  • Подготвяне на учителите за преподаване по нов и по-ефективен начин, „защото силният и знаещ учител може да подготви силни и знаещи граждани” – по думите на екипа на училището.

Как училищният екип осъществи промяната?

Училището започва да използва Google Workspace for Education още от 2019 г., a от скоро и планът Teaching and Learning Upgrade, даващ повече инструменти за обучение. СУ „Черноризец Храбър“ разполага с общо 40 сертифицирани учители по програмите Google Certified Educator ниво 1 и ниво 2, 200 Acer Chromebook устройства и 10 паралелки, обучаващи се по модел 1:1. Училищният екип посочва три основни постижения:

➜ Учене навсякъде и по всяко време независимо от обстоятелства и обстановки;
➜ Обратна връзка и подобрена комуникация с родителите;
➜ Поставяне на ученика в активна роля и предоставяне на възможност за създаване на съдържание.

Учителите успяха качествено да приложат следните решения:

В административния процес
  • Създадоха акаунти в училищния домейн, които подобриха комуникацията между всички страни на учебния процес: ученици; учители; ръководен екип; администрация и родители;
  • Работата с училищната документация е оптимизирана чрез организация на нормативните документи и бланки в споделени екипни дискове.
В класната стая
  • Създадоха акаунти на всички ученици в училищния домейн, което позволи работата и комуникацията в защитена среда;
  • Създадоха споделени папки с електронни ресурси, разделени на екипи по ключови компетенции;
  • Дигитализираха учебното съдържание чрез изготвяне на работни листове и електронни тестове по предмети;
  • Повишиха ангажираността на родителите към учебния процес;
  • Вътрешноквалификационните обучения продължават да провеждат в безопасна среда чрез Google Meet, обученията могат да бъдат записани и споделени с други методични обединения и училища. 

Какви са резултатите от дигиталния скок на СУ „Черноризец Храбър“?

„Учениците посочват трансформацията в часовете като очаквана и логична промяна в учебния процес. Промяната на отношението на учениците и тяхната автономност дават отражение и в повишаване на успеха на учениците от пилотната паралелка в трите поредни години от началото на интегрирането на модела 1:1, както и на последвалите я паралелки.“ – Елена Кисьова, директор на училището

Присъединяването към общността на Google референтните училища помага на училището непрекъснато да актуализира професионалната квалификация на педагогическите си специалисти, черпейки и споделяйки опит с други училища от цял свят. Освен сред учителите, тази общност отваря вратите на учениците да работят съвместно с други ученици от международното семейство на Google Reference Schools.

Какво предстои?

СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив гледа напред с все повече увереност, що се отнася до внедряването на технологии. Като надграждащ елемент в политиката на училището стои създаването на STEM център „Лаборатория за създаване на мултимедийно съдържание и виртуални модели”, в който ученици и учители ще създават заедно образователни продукти, като развиват и усъвършенстват дигиталните си умения. Благодарение на STEM центъра училището ще надгради натрупания опит в обучението по модела 1:1, тъй като двата модела се усъвършенстват и допълват органично.

За Google референтните училища

Програмата за Google референтни училища дава световно признание на училищата, внедрили технологии по смислен начин в класната стая и извън нея. Те постигат дигитален скок чрез качествено развитие на умения в учениците и прилагането на нови подходи от обучен екип от педагози. 

Повече за Google Workspace и програмите за професионално развитие Google Certified Educator и Trainer вижте на www.cct.bg

LEAVE A REPLY