Интегриране на Chat GPT в училище

Изкуственият интелект (AI/ИИ) вече не е просто модерна дума, той има потенциала да се справи с някои от най-големите предизвикателства в днешното образование, а именно да въведе иновациите в преподаването и ученето. Когато навлизаме в сферата на съвременното преподаване, изкуственият интелект, включително Chat GPT, се превръща в ключов инструмент, който предлага нова перспектива за преживяването в класната стая.

Какво е изкуствен интелект?

AI е като швейцарското армейско ножче на цифровия свят, способен да прави неща, които някога сме смятали, че само хората могат да правят. От разбирането на езиковите нюанси до решаването на проблеми, ИИ обхваща широк спектър от задачи. Важно е да уточним, че изкуствения интелект се използва за автоматизация на различни индустрии от десетилетия насам. В случая, генеративният изкуствен интелект (Chat GPT, Google Gemini и други), който е достъпен до широката общественост от скоро, изпълнява задачи, като генерира текст по зададена команда (prompt), използвайки 570 ГБ информация – можете да му качите в PDF и още. Представете си Google – когато му зададете въпрос, той ви дава да изберете една статия от грижливо подредени по тематика линкове, които да разгледате. Chat GPT извършва анализа на информация за вас и директно ви генерира текст по начина, по който го изискате. Докато в Google е по-добре да бъдете кратки и да използвате ключови думи, Chat GPT се справя по-добре с обстоятелствени команди, запомня и предишна информация, която сте му дали в разговора, и може да съпостави зададения проблем, да ви предложи различни гледни точки и решения. 

В образованието изкуственият интелект е ключът към персонализираното обучение, по-оптималното планиране на уроците и прекарването на повече време с учениците. 

Как да използваме Chat GPT в училище?

Представете си, че разполагате с дигитален асистент, който е толкова гъвкав, колкото и полезен. Това е Chat GPT за вас. Не става въпрос само за генериране на текст, а за стимулиране на творчеството и улесняване на ученето. Той може да се използва и на организационно ниво, за анализ на данни от отсъствия, съставяне на шаблони за документи, така и с учебни цели, за пестене на време на учителя – генериране на въпроси за тестове, оценка на есета по предварително зададени точки и критерии, съставяне на урочни планове, идеи за практически задачи по време на учебен час. Колкото повече детайли му дадете, толкова по-добре ще се справи – уточнете учебния предмет, образователния етап, името или темата на урока. С опцията за персонализиране на изкуствения интелект можете и да качите самия учебник и да изискате да използва информацията от него. 

Ето още идеи за класната стая:

 • Генериране на имейли: Опростете комуникацията между учител, ученик и родител с генериране на шаблони, отговори на имейли, пожелания. Това може да ви спести време в стилистичното оформяне на имейла.
 • Езиков превод: Намерили сте интересна информация на английски по дадена тема? Копирайте я и я пратете на Chat GPT, като поискате да я преведе на български.
 • Генериране на идеи: Подхранете сесиите за брейнсторминг, като попитате изкуствения интелект какви идеи има за практически игри в учебния час, задачи за самостоятелна работа, теми за дебати и много други.
 • Подготовка за тестове: Попитайте Chat GPT да генерира тестови въпроси по зададени от вас критерии – клас, предмет, урок, брой на въпросите, отворен или затворен отговор, точково разпределение на въпросите и др.
 • Анализ и резюме на текст: Извлечете информация от текст, като помолите изкуствения интелект да ви направи резюме. Дайте му критерии за анализ – какви аргументи по различни теми са включени, как се представя текста стилистично, граматически. 
 • Проверка на писмени работи: Chat GPT притежава отлични умения за граматика и правопис. Използвайте го за проверка на писмените работи на учениците и ги насърчавайте сами да проверяват правописа си по този начин.
 • Персонални насоки за учениците: Освен граматика и правопис, учениците могат да задават много други въпроси на чата, както и за фактологическа информация, така и как да подобрят собствената си работа. Насърчавайте работата им с изкуствения интелект, за да научат и те, и вие, къде той може да съдейства, и как те да развиват уменията си в този образователен контекст. 

Като интегрират Chat GPT в плановете на уроците, преподавателите могат да дадат възможност на учениците да използват ИИ като инструмент за учене, обогатявайки образователния опит. Преодоляването на разнообразните нужди на всеки ученик в класната стая може да представлява сериозно предизвикателство за учителите. 

Изкуственият интелект обаче може да отговори на много разнообразни въпроси, като безпроблемно се адаптира към индивидуалните изисквания за обучение. Чрез персонализирано обучение, съобразено със силните и слабите страни на всеки ученик, изкуственият интелект служи като водеща сила, осигурявайки по-добър учебен опит за всички.

Какви задачи да дадем на учениците, за да не ги изпълняват с Chat GPT?

От години насам в STEM и проектно базираното обучение се оценява не само на база знания и запомняне на информация, а на база осъществени проекти. Учениците досега имаха безкраен океан от информация, а сега имат и инструмент, с който да генерират текст. Задачите вече не са просто изпитване – те трябва да са средство за развиване на умения. Учениците могат да бъдат дори насърчавани да използват Chat GPT, за да генерират текст и те самите да напишат анализ на този текст. Пример за такава задача: “Напиши есе на тема “Най-важното технологично откритие на човека” с Chat GPT. След това напиши анализ какво мислиш за текста му и какво ти би добавил в него.” Така учениците пак ще могат да проявят креативност и умения за критично мислене, излизайки от традиционния формат на оценяване. 

Чрез включването на изкуствен интелект в задачите учениците могат:

 • Да работят по текст, за който ИИ да е дал добра основа.
 • Да осъществят идеи и решения, генерирани от ИИ.
 • Да изследват в кои теми ИИ не е достатъчно обстоятелствен.
 • Да получават персонализирана обратна връзка и насоки, като насърчават самостоятелното учене.

Как да се адаптираме към новото нормално?

Изкуственият интелект няма да подмине образованието, а учениците няма да спрат да го използват, дори и да им забраняваме. В тази връзка и учениците, и учителите трябва да се адаптират, за да се развиват успешно в дигиталната ера. Насърчаването на сътрудничеството между ИИ, ученик и учител, комуникацията, работата в екип и уменията за решаване на проблеми заемат централно място, формирайки бъдещата работна сила. С подкрепата на адаптивни училищни администратори и технически грамотни преподаватели интегрирането на изкуствения интелект може да протече съвсем гладко.

В заключение, изкуствения интелект, въплътен от Chat GPT, не е нужно да се забранява в училище – той рано или късно ще го застигне. Важно е генеративния изкуствен интелект да се използва като катализатор на растежа. Вместо да гледаме на изкуствения интелект като на далечна заплаха, нека го приемем като мощен съюзник в стремежа ни към високи постижения в областта на образованието. Той няма да замести учителя, а ще освободи повече време на учителя за общуване с учениците.

Ключово за учителите е доброто познаване на изкуствения интелект, как да му се задават добри въпроси и как да бъде захранен информация, така че да бъде полезен. В тази връзка предстои все по-широкото разпространение на обучения, свързани с изкуствения интелект, за учители и образователни експерти в страната. Следете дейностите на Центъра за творческо обучение, където ви готвим не само все повече полезно съдържание по темата за изкуствения интелект в образованието, а и специализирани и практически насочени обучения с експерти от технологичния сектор. Нека заедно се отправим на пътешествие, в което изкуственият и естественият интелект се допълват, за да оформим бъдещето на образованието чрез иновации и сътрудничество.

Следете за вълнуващи актуализации и нови дейности по тази тема, като ни следвате на нашата страница във Facebook

 

LEAVE A REPLY