От ноември 2021 г. ОУ „Христо Ботев“ в гр. Ахелой получава международното признание Google референтно училище.

Google референтно училище обозначава училищата, световно признати от Google за дигиталния си скок и постиженията си в областта на образователните иновации. В България референтните училища са вече 12 и растат с всеки месец, благодарение на мотивираните си екипи, доверието на родителите и подкрепата на Център за творческо обучение.

Откъде започна всичко?

Като единствено училище в градчето Ахелой, ОУ „Христо Ботев“ има сериозна задача да привлече учениците и родителите, които обикновено избират училищата в големия град. Училището си поставя за цел да демонстрира как по-малките училища могат да предоставят образование от най-високо ниво. 

В момент на размисъл за това как да подобри качеството на обучението и административните си процеси, директорът Юлиана Атанасова поставя на преден план дигитализацията. Вярвайки в нуждата за обучаване на едно технологично грамотно поколение, училището се „качва“ в облака и започва да работи с Google Workspace за образованието в началото 2020 година – точно преди началото на пандемията. А тя ги намира напълно готови за онлайн обучение.

Имахме нужда от безопасна, сигурна среда на взаимодействие, където ученици и учители да споделят своите знания; среда, където можем да учим, работим, творим без значение къде се намираме – в училище или у дома.“

– споделя директорът. 

Как се осъществи дигиталният скок в училището?

Всичко започна с използването на облачна платформа в административните процеси на училището. Чрез това решение се достигна до следните резултати:

➜ Подобрение на комуникацията между педагогическия състав;
➜ Съкращаване на времето за обработка и споделяне на документация;
➜ 
Повече екипна работа в подготовката на планове и проекти;
 
По-бързо и лесно вземане на решения;
➜ 
Намаляване на разхода за хартия и др.

В следствие, ОУ „Христо Ботев“ интегрира Google Workspace и в класната стая. Заложените цели бяха няколко – по-разнообразни методи на обучение, по-автономни ученици, развиване на критична оценка на информация и повече поле за креативност и групова работа.

Лавинообразното развитие на ОУ „Христо Ботев“

Използването на облачна платформа се яви като много стабилна основа не само за дигитализация, а и за прилагането на STEM и STEAM подходи в обучението. Чрез тази първа малка стъпка към иновативното образование, училището развива своето прогресивно мислене и мотивация. Ето как се надградиха добрите практики:

  1. Екипът допълни набора от Google инструменти в обучението си, като внедри и Google Workspace for Education Plus;
  2. Учителите се обучиха по програмата Google Certified Educator, а зам.-директорът Марина Томова е и Google сертифициран трейнър
  3. Училището започна обучение по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) на 1 паралелка;
  4. STEAM център за дигитални създатели стана място за иновативни проекти;
  5. Подобри се и физическата среда – училището се оборудва с 37 Acer Chromebook устройства и 3 таблета за виртуална реалност (VR). 

До какво доведоха иновациите в училището?

В допълнение към подобряването на дигиталните умения на децата, ефективното използване на Google Workspace значително намали натоварването на учителите чрез използване на споделени ресурси, рационализиране на процесите и установяване на структурирано съхранение на данни.

Възможностите за съвместна работа в защитена среда, които платформата предоставя, са в основата на реализирането на проектите в STEAM центъра ни.– разказва екипът на училището. 

Трите най-големи успеха за училището след дигиталния скок са именно: развиване на дигитална грамотност; успешни и иновативни проектни дейности и създаване на доверие от страна на родители и екип.

Как да тръгнем по стъпките на ОУ „Христо Ботев“?

Директорът Юлиана Атанасова съветва, че от ключово значение е пълноценното внедряване на облачната платформа. В началото неизбежно изникват трудности, но когато се преодолеят, ползите и за учители, и за ученици са налице почти веднага.

Успешни истории на още училища прочетете в рубриката „Училищни трансформации“. 

Научете повече за общността на Google референтните училища, като се свържете с Център за творческо обучение, официален партньор на Google за образованието в България.

 

 

 


LEAVE A REPLY