Учители от СУ “Иван Вазов” във Вършец преминаха обучение по проекта ACADIMIA в гръцката столица Атина. В продължение на пет дни те се потопиха в интензивно обучение и придобиха нови знания по десет метода за креативно и приобщаващо образование. Участниците бяха изложени на различни образователни сценарии и дейности, развиващи креативност, както и умения за комуникация, решаване на проблеми, вземане на решения, смислено използване на технологиите, като използваха методи от областта на учебната драма, игровизацията, сократическия диалог, Монтесори образованието.

 

Този образователен опит се осъществи в рамките на новосъздадената Европейска учителска академия за творческо и приобщаващо обучение ACADIMIA. Обучението не просто представи нови методи, но и насочи учителите към новаторски начини за учене и обучаване. Партньорите в проекта вярват, че учителите са ключът към повишаване на качеството на образованието.

ACADIMIA е с фокус върху изграждането на активната общност от професионалисти в образованието. Проектът си поставя за цел да развива национални структури за професионално развитие, образователно сътрудничество и обмяна на опит, и да насърчава стратегически партньорства със всички заинтересовани страни в образованието.

Партньори от България в проекта ACADIMIA са Център за творческо обучение и ДИПКУ към Тракийския университет. Те ще работят в следващите три години съвместно с организации от Гърция, Белгия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия и Унгария. 


Проектът “Европейска учителска академия за творческо и приобщаващо образование” (ACADIMIA) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм+, ref. No101104783-EDU-2022-1-GR-PEX-TEACH-ACA. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на тази публикация, която отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в публикацията. 

LEAVE A REPLY