Събитието се организира от Център за творческо обучение и събира над 400 гости в Интер Експо Център, София – директори на училища, учители, представители на институции, неправителствени организации, образователни експерти от страната и чужбина.

Целта на форума е да предостави възможност за диалог и обмен на добри практики в развитието на ключови умения на учителите и учениците с подкрепата на технологиите и иновативни методи за преподаване. Отделено е внимание и на теми като мотивацията за учене през целия живот, технологиите в подкрепа на приобщаващото образование, STEM / STEAM образованието и проектно базираното учене, ученето чрез игра и други.

Конференцията официално беше открита от проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката и д-р Александър Ангелов, управител на Центъра за творческо обучение.

Проф. Цоков изтъкна, че бъдещето на нашите деца и по-добрата им реализация е пряко свързана с навлизане на все повече дигитални решения и допълни: “Все повече се говори за това, че съвременното образование и то качествено образование трябва да се насочи преди всичко към благополучието и благосъстоянието на участниците в образователния процес, а не само върху това обема качеството на техните знания и формирани умения”.

От своя страна, д-р Александър Ангелов посочи, че иноваторите в една система може да са не повече от 10% и обикновено са около 3%. Именно този процент са двигателите на промяната. Броят на участниците в днешната конференция е 400, т.е. в тази зала със сигурност има нужното количество хора за осъществяване на дългосрочна промяна. Според него: “Класно-урочната система е направена да работи за една универсална норма, която обаче не е ефективна за голяма част от учениците.” Според д-р Ангелов, начинът за справяне с това е промяна на процеса, а не промяна на хората.

В панелните дискусии и работилници през двата дни се включват директори и учители на училища и детски градини от София, Пловдив, Бургас, Хасково, с. Цонево,  Видин, Карнобат, Свищов, Гоце Делчев, Русе, Габрово и други. Беше открито и образователно изложение с дигитални инструменти, приложения, учебни проекти и ресурси за работа в клас, както и нови предложения на пазара, като образователните устройства Acer Chromebook, използвани от над 18 000 ученици и учители в България; интерактивните екрани Samsung, подкрепящи учителите в класната стая с гъвкави опции за рисуване, писане и визуална обработка; електрически картинг, който учениците сами сглобяват, развивайки STEM умения; LEGO Education роботи, които се сглобяват и програмират от учениците и са подходящи за всички образователни етапи и множество други софтуери, ресурси; мебели, подкрепящи образователната среда и други организации в подкрепа на учебния процес.

Във втория ден на конференцията в три зали ще се осъществят практически работилници и презентации. В Зала „Учене чрез игра“ гостите ще участват в практическа работилница за кодиране и работа в екип за различните образователни етапи. В залата „Лидери в образованието“ ще се дискутират мотивацията и непрестанната квалификация на екипа. Ще се представи програмата за развитие на училищни лидери – Google Certified Trainers. В Зала „STEM и ПБО“ ще има открит урок по програмата “Умения за иновации” на Intel, както и различни презентации и демонстрации на теми екологично образование, електрически STEM картинг, изкуствен интелект и други.

Събитието се осъществява с подкрепата на Samsung, Acer for Education, Intel, Most Computers и Фондация “Лъчезар Цоцорков”, които представиха и своя опит с образователните иновации в рамките на програмата.

Актуална информация и излъчването на живо вижте във Фейсбук: https://www.facebook.com/CenterForCreativeTraining

LEAVE A REPLY