Седем училища стартират участието си в Пилотния проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, официално подкрепен от Министерство на образованието и науката.

Вразгара на интензивното въвеждане на дигитално-подпомогнато обучение от разстояние в цялата страна, 2 АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, Търговска гимназия, гр. Бургас, Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ), гр. Пловдив ще участват в изследването, което ще опише натрупания им опит при прилагането на модела „1:1“ и ще подпомогне учебните заведения с конкретни психолого-педагогически, методически и организационни насоки относно прилагането на компетеностен модел с помощта на дигитални технологии.

 

ЕГ “Иван Вазов”, гр. Пловдив прилага учене по модела 1:1 от 2017 г.

В изследването ще се включат 9 паралелки, 230 ученици и 40 учители, които вече са организирани по модела „1:1“, предвиждащ всеки ученик и учител да имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт).

В изследването ще бъдат събрани реални данни за учебен процес, методика, нагласи и компетентности на ученици и учители. Изследването е подкрепено от солиден академичен и технологичен екип, начело с проф. Д-р Галин Цоков, Зам.-декан на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, екип на Център за творческо обучение и представители на седемте училища.

Очаквайте първите анонси, свързани с проекта след 20 април 2020 г.

——

Повече за модела 1:1 може да научите от проучването “Училище в облака: Внедряване на облачни технологии в град Плодив и ролята на общинската подкрепа”

LEAVE A REPLY