За проучването

През 2016 г. Център за творческо обучение стартира проект “Училище в облака” съвместно с Община Пловдив. През август 2019 г. Центъра започна проучване на резултатите от внедряване на облачни технологии в град Пловдив. Проучването изследва нагласите на директори и учители, чиито училища внедряват G Suite за образованието. Целта е да се предоставят насоки и да се очертаят конкретни стъпки за училища, които желаят да въведат облачна платформа за образованието.

В проучването за използвани комбинирани методи за изследване, включващи както количествени (анкети, административни данни), така и качествени (интервюта, фокус групи) показатели. Количествените данни са от 44 училища, а качествените - от 9, всички в град Пловдив.

9-те училища, на които са базирани качествените резултати в проучването са:

 • ЕГ “Иван Вазов”;
 • ПГХТТ;
 • “ОУ “Екзарх Антим I”;
 • ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”;
 • СУ “Св. св. Кирил и Методий”;
 • НУ “Христо Ботев”;
 • СУ “Братя Миладинови”;
 • ОУ “Яне Сандански”;
 • СУ “Любен Каравелов”;

Какво ще научите :

Основни изводи от направеното проучване:

 • Училищата в облака трансформират учебния процес с проекти 1:1 или учене навсякъде, по всяко време.
 • Значително подобрение както на училищната администрация, така и на преживяването в класната стая.
 • Облачната технология създава отлични условия за екипна работа.
 • Сертифицирането и продължаващото обучение на учители е основен двигател на внедряването на облака.

Видеа

CC BY-NC-ND

Публикацията “Училище в облака. Внедряване на облачните технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа” е на “Център за творческо обучение”. В нея ще видите надписа CC BY-NC-ND.

Информацията за режима на права върху това произведение означава, че можете да го използвате по следния начин:
1. Не е необходимо да се свържете с “Център за творческо обучение”, за да поискате разрешение за използването.

2. Не дължите на “Център за творческо обучение” възнаграждение за използването на произведението.

3.При използването на произведението, от своя страна сте длъжни:
* да посочвате следния текст (BY) при всяко използване на произведението: Център за творческо обучение, 2019 г., CC BY-NC-ND Автори: Александър Ангелов, Йоанна Минчева и колектив на Център за творческо обучение
* да не го правите с комерсиална цел (NC) и
* да не внасяте промени в произведението (ND).

 CC BY-NC-ND

Какво е Google workspaceза образованието

Облачна платформа, безплатна за държавните и общински училища. Платформата позволява създаване на персонализирани електронни профили за персонал и ученици (име@домейн.бг). Профилите дават достъп до редица инструменти за продуктивност и сътрудничество, разработени и поддържани от Google. За да се използват инструментите не се изискват инсталация на софтуер или специални настройки, достатъчно е устройство с достъп до интернет. Организациите, използващи Google workspace за образованието, се ползват от неограничено пространство за съхранение в облака, допълнителни административни инструменти, а всички настройки се извършват от единен администраторски панел.

Към 2021 г. над 110 милиона души по света използват Google worspace за образованието. Според данни на Google, платформата е водеща в САЩ, Швеция, Финландия, Норвегия, Холандия, Белгия, Австралия и други.

Какво е Google workspace

GEG Пловдив - независима общност за взаимопомощ и подкрепа

Това е първата официално призната от Google независима общност от учители за взаимопомощ, технологична и методическа подкрепа в България. Групата е създадена от учители за учители. Членството в групата е безплатно и доброволно. Членовете заедно търсят нови начини за организиране на учебния процес чрез технологии и са готови да споделят своя опит и да взаимодействат с колеги, за да отговорят на нуждите на съвременните ученици.

Разгледайте вътре