Днес ви срещаме с директора на ОУ “Йордан Йовков”, госпожа Петранка Захос, с която разговаряме по темата за развитие на екипа и до какви бъдещи промени би довела тази инвестиция за образователната трансформация на училището.
Госпожо Захос, защо точно тези учители от екипа се сертифицират? 

П.Захос: ОУ „Йордан Йовков“ е едно от деветте варненски училища, които от втория срок ще започнат обучение по модела 1:1 ( „Едно към едно“ ). Над 80 учители от Варна, 10 от които от ОУ „Йордан Йовков“, ще се обучават, за да повишат своите дигитални умения. За целта училищата ще бъдат и финансово и организационно подпомогнати от Община Варна. Технологичен партньор за внедряването на модела 1:1 е Център за творческо обучение –  единственият партньор на Google Cloud със специализация „Образование“ на територията на България и в региона.

ОУ “Йордан Йовков” от години инвестира в дигитални технологии и в своя екип, за да бъде в крак със съвременните образователни тенденции. Учителите ни непрекъснато повишават своята квалификация, за да бъдат по – успешни и по време на обучение от разстояние в електронна среда в условията на извънредна ситуация, свързана с COVID – 19 и след това.

Следващата стъпка към този процес е именно внедряването на иновативния образователен модел 1:1. Като част от подготовката за него, седем преподаватели се сертифицираха по програмата Google Educator Level 1.

Какво следва оттук нататък за учителите и ОУ “Йордан Йовков”?

П.Захос: Те и още трима други учители ще са преподавателите, с които ще дадем старт на модела 1:1 ( „Едно към едно“ ) от II срок на учебната 2020/2021 година  в една паралелка 5 клас. При този модел учениците и учителите ще разполагат със свои преносими устройства Acer Chromebook, както и персонални акаунти в облачната платформа на Google – G Suite, която е безплатна за училищата. По този начин се гарантира сигурен и постоянен достъп до учебните материали и съвместните проекти навсякъде и по всяко време. Това дава и гъвкавост на модела да бъде прилаган както присъствено в класната стая, така и от разстояние. 

 

Екипът ще продължи повишаването на своята квалификация със сертифициране по програма Google Educator Level 2 до края на учебната година, а ОУ “Йордан Йовков” ще кандидатства със своя нов проект за иновация – въвеждането на пилотна паралелка по модел 1:1. 

Каква е голямата цел за в бъдеще – Вашата и на екипа на училището? 

Искаме за в бъдеще тази иновация да се разширява и мултиплицира през следващите години, като бъдат обхванати всички ученици от прогимназиален етап. Стремим се да бъдат подготвени училищните екипи в ОУ “Йордан Йовков”, които след време да помогнат и на учениците да навлязат в новия модел.

Ние вярваме, че за да върви напред българското образование трябва да гледаме с мисъл към бъдещето и да сме готови за него. 

Седем от учителите от екипа на ОУ “Йордан Йовков” направиха крачка към своето професионално развитие, получавайки международен сертификат Google Educator Level 1 за работа с инструментите на G Suite for Education:

  • Златка Вълчева Милкова – ЗДУД и старши учител по математика и информационни технологии;
  • Ивелина Николова Славова – ЗДУД и старши учител, начален етап;
  • Жулиета Димитрова Михайлова – старши учител по английски език, прогимназиален етап;
  • Светлана Стоянова Стоянова – учител по математика и информационни технологии, прогимназиален етап;
  • Ива Миткова Митева – старши учител по география и икономика и история и цивилизация;
  • Даниела Неделчева Баева – старши учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия;
  • Анелия Руменова Петрова – учител по български език и и литература.

В България има над 500 сертифицирани учители по програмите на Google – Certified Educator Ниво 1 и Ниво 2. Повече за програмата ще намерите на https://cloud.cct.bg

LEAVE A REPLY