Ученици от гимназиална степен между 14 и 19 години могат да участват в конкурса и да спечелят участие в младежки медиен лагер на тема “Европейски ценности” във Варна от 3 до 9 юли напълно безплатно.

Конкурсът се провежда в рамките на едноименния проект “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата” (RAINBOW), финансиран от ЕС в рамките на програма Еразъм+. Проектът е насочен към насърчаване на социалното включване и позитивните ценности чрез въвеждане на методи от сферата на неформалното учене в училищното образование.

Темата на конкурса е “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата” и крайният срок за кандидатстване е 28.02.22 г. 

Как става участието? 

Създайте авторски медиен продукт по темата на конкурса, като този продукт може да представлява плакат, колаж, инфографика, лого, видео, подкаст, песен.

Участието може да бъде индивидуално или в екип от 2-ма или 3-ма участници. Сътрудничеството с учители и медийни ментори за направата на медийния продукт се насърчава. 

Съдържанието на медийния продукт трябва да отговаря на темата на конкурса и да предава значимо послание:

 • Срещу речта на омразата;
 • В противодействие на дискриминацията по различни признаци (възраст; пол; раса; сексуална ориентация и идентичност; етнос; увреждане и др.)
 • За повишаване на осведомеността в обществото относно общоевропейските фундаментални ценности на гражданското общество.

Наградата

Авторите на най-добрите творби ще бъдат поканени да вземат участие в летен международен младежки медиен лагер на тема “Европейски ценности” заедно с участници от Испания, Италия, Румъния, Белгия и Франция. Участието в лагера ще бъде безплатно за конкурсните победители, като разходите им ще бъдат покрити от бюджета на международния проект RAINBOW. Право на спонсорирано участие в летния лагер ще имат и менторите на младежите (учители / медийни специалисти).

Лагерът ще се проведе във Варна от 3 до 9 юли 2022 г., а победителите ще имат възможност да общуват и работят със свои връстници и ментори от други европейски държави, да доразвият идеите, с които са кандидатствали в конкурса, и да работят заедно в мултикултурни екипи, за да създадат кампания против езика на омразата и младежко движение за европейски ценности. Работният език на летния лагер ще бъде английски.

Изисквания към медийните продукти:

Плакат / колаж / инфографика / лого

 • Дигитален формат;
 • Размер (за плакати и колажи) между 30/40 см и 50/70 см;
 • Максимален размер на файла 10 GB;
 • Формат: jpg, pdf, png, GIF, PDF;
 • Всеки друг формат трябва да бъде конвертиран в PDF.

Видео / аудио

 • Дължина – до 1 минута (по изключение – до 3 минути, ако е песен или подкаст);
 • Максимален размер на файла 10 GB;
 • Формат: MP4, MOV, WMV, FLV, WebM или AVI.

Критерии за оценка на медийния продукт:

 • Да отговаря на темата на конкурса;
 • Да носи силно послание;
 • Да е изработен с високо качество (оригинално съдържание и изпълнение, високо художествено качество на осъществяването на идеята).

Основно изискване е конкурсните материали да бъдат изпратени в цифров (дигитален) формат, който позволява те да бъдат публикувани и разпространявани онлайн. Съдържанието на медийните продукти може да бъде на български и/или на английски език. Всички получени творби, които отговарят на критериите на конкурса ще бъдат публикувани на сайта на проекта RAINBOW.

Създайте вашия медиен продукт и го изпратете чрез този формуляр до 28.02.2022 г. Очаквайте резултати след 25.03.2022г.

СВАЛЕТЕ БРОШУРА ЗА КОНКУРСА

Повече информация за проекта ще намерите тук. 

LEAVE A REPLY