На 11 март 2024 г. в град Габрово беше проведено представяне и обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Габрово – център на иновации, образование и предприемачество” (BG16FFPR003-2.001-0075).

Община Габрово, в партньорство с Център за творческо обучение, Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово”, Технически университет – Габрово, Университета на Валахия в Румъния, София Тех Парк, Община Севлиево, Община Трявна, Община Дряново и РУО Габрово, работят по тази инициатива.

Предвижда се преустройство на бившето Умниково училище в Център за дигитални умения и иновации. Сградата, построена през 90-те години на XIX век с дарения от Радион Умников, ще предложи обучение по дигитални умения и роботика, включително иновативни технологични лаборатории.

Проектът включва и изграждане на “Къща на бъдещето” с технологична стая за изобретателство и офисни пространства за иновативни компании. Целта е да се стимулира развитието на образованието и предприемачеството в региона, като се предоставят възможности за обучение и квалификация в съвременна образователна среда.

Както подчерта по време на представянето на проекта кмета на град Габрово г-жа Таня Христова, в духа на Новия европейски Баухаус КИТИ предвижда възстановяване на знакови сгради и места в града, които ще бъдат използвани за развитие на иновациите и човешкия капитал не само в община Габрово, но и на цялата територия на Северния централен район (СЦР). 

До 22 март 2024 г. всички заинтересовани лица имат възможност да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят (или не) концепцията и да направят коментари или възражения. Още информация можете да откриете и на страницата на Община Габрово и на Областния информационен център – Габрово

LEAVE A REPLY