Център за творческо обучение благодари за втората статия на СУ “Черноризец Храбър” в гр. Пловдив и че споделят специално за нашия блог Classroomtech.bg своето ноу-хау, конкретни ценни съвети, насоки и готови решения за останалите училища в България.

Споделяме с Вас за дигиталната революция в гр. Пловдив:

“Стратегията на СУ “Черноризец Храбър” е насочена към формирането на ключови  умения и компетенции у своите ученици, необходими за успешна реализация в дигиталната ера. В изпълнение на нашите цели през 2018 г. с подкрепата на Център за творческо обучение започнахме поетапно въвеждане на облачните технологии на Google G Suite в работата на училището и образователния процес на учениците, като беше създаден екип от 23 сертифицирани учители (Google Certified Educator Level 1 и 2), и акаунти към училищния домейн на ръководния екип, административните служители, всички учители и ученици.  

Учебната 2019/2020 година стартирахме с пилотна паралелка (8а клас) по образователен модел 1:1, подсигурявайки учениците от този клас с 26 Chromebook устройства за учене. По този начин трансформираме целия учебен процес, като поставяме ученика в центъра и променяме изцяло учебната среда, така че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността да са стандарт.

Какво означава модела 1:1?

1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа. 

От месец октомври 2019 г. всеки ученик от 8а клас разполага с Chromebook – персонално устройство, което му позволява да учи отвсякъде и по всяко време. Какво е Chromebook може да разберете на следния сайт. Учителите подготвят електронни ресурси и ги споделят в облака, а посредством ученическите си акаунти в домейна на училището учениците получават достъп до тях. Класната стая в облака (Google Classroom) дава възможност за задаване, систематизиране и диференциране на работата на учениците върху споделени документи, таблици, презентации, формуляри и сами да създават учебно съдържание. Те могат да работят едновременно върху споделен документ, а учителят има възможност да наблюдава кой как се справя във всеки момент, да задава  индивидуални задачи в зависимост от нуждите на всеки свой ученик, да задава тестове и да получава и анализира резултатите им.

Ежедневно обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии се организира чрез възможностите на G Suite for Education: Google Classroom, Google Docs, Google Forms, Google Slides, Google таблица, Google Jamboard, Google Meet, Google Expedition и други.

Разумното използване на технологиите от висококвалифицирани учители случва промяната в класните стаи. В обърнатата класна стая децата са изследователи, търсещи отговорите на поставените задачи в необятния свят от информация, а учителите са техни водачи. Разделени на групи, учениците дискутират зададените въпроси или работят заедно по поставена изследователска задача независимо от времето и мястото, на което се намират.

Групова работа (Giving Directions с Expeditions, Google Maps и Google Forms)

Всеки предмет може да бъде преподаван посредством инструментите на Google G Suite за образование и използване на обърната класна стая. Едва ли има учител, който да не желае да работи с активно участващи ученици.

Какво постигнахме до момента в пилотната паралелката по модела 1:1?

  • Промяна на нагласата на учениците към учебния процес. 

Ученици и родители посочват трансформацията в часовете като очаквана и логична промяна в учебния процес. 

  • Повишаване на успеха
  • Учениците сами създават образователно съдържание, като например:

– Сайт (сайтът е в работен вариант и ще бъде завършен през месец юни. Той съдържа ресурси по английски език за нива А1, А2, B 1.1)

– Двуезична експедиция “The Seven Rila Lakes/Седемте Рилски Езера [EN][BG]” Виртуална разходка из един от най-внушителните природни феномени на България. Експедицията е плод на екипната работа на учениците, които прилагат усвоената лексика по английски език и изследват образуването и характеристиките на Седемте Рилски езера. Този продукт може да онагледи час по география за форми на рушителното действие на ледниците както на български, така и английски език. 

  • Паралелно развиват и измерват приложните си дигитални умения  за организиране на виртуалния си диск, презентационни умения, работа в екип, дигитален отпечатък и дигитално гражданство, онлайн безопасност и т.н.
  • Оптимално решение в извънредни ситуации! Възникването на извънредни ситуации по никакъв начин не възпрепятства работата на учениците. Дистанционно или в класната стая в училище нашата работа не спира!

Считаме, че внедряването на новите технологии показва видими резултати в образованието. Изцяло сме приложили облачните технологии и платформата на Google G Suite за образованието както в администрацията, така и в преподаването и така пестим време, материали, печелим доверие и издигаме мотивацията за работа на колегите. Поставяме и учители и ученици в ролята на изследователи и откриватели и удовлетворението при свършената работа е голямо.

И това е само началото, защото колективът ни е голям – 98 учители и едва сега започна истинската вътрешноучилищна квалификация на база на положителните резултати от опита на гугъл сертифицираните колеги.”


Пълна информация за Chromebook, модела 1:1 и още добри истории ще намерите тук. 

Пълна информация за учене чрез добавена и виртуална реалност, безплатни ресурси, повече информация за Chromebook, модела 1:1 и още споделени добри истории ще намерите тук.

Подробна информация за облачната платформа G Suite за образованието, безплатни ресурси, връзки към групи за споделяне и взаимопомощ, информация за сертифициране по програми на Google и др. ще намерите на cloud.cct.bg 

LEAVE A REPLY