Център за творческо обучение благодари на СУ “Черноризец Храбър” в гр. Пловдив, че споделят специално за нашия блог Classroomtech.bg своето ноу-хау, конкретни ценни съвети, насоки и дори готови учебни материали. Споделяме с Вас още една тиха дигитална революция:

“С включването на СУ “Черноризец Храбър” в програмата “Иновативни училища” на община Пловдив от 2018 година, започна трансформацията на учебния процес. 

Кое налага тази промяна?

Класно-урочната система обрича учениците на пасивност и скука по време на часовете, загубва се мотивацията за учене, идва апатията към заобикалящия ги свят.

А ние искаме да сме на нивото на предизвикателствата на XXI век, на нивото на европейските стандарти за подготовка на младото поколение, за включване в обществения живот. 

Стратегията за развитие на училището ясно формулира целите в нашата работа: формиране на предприемачески, езикови, социални и граждански компетентности на младите хора. В условията на осъзнато равенство, стремеж към социално сближаване и активно гражданство, креативност и критично отношение към действителността.

Какво променихме?

Благодарение на използването на инструментите на Google и изградената училищна платформа, всички учители и ученици имат свои акаунти и класни стаи по всички предмети.

Днес  курсовете, които са създали учителите за своите ученици, са 24 в начален етап, 153 в прогимназиален и 100 в гимназиален или общо 277. Всички учители разполагат с персонални компютри, повечето кабинети са оборудвани с интерактивни дъски, в други има телевизионни екрани, имаме свободен достъп до wi-fi. Осигурен е необходимият софтуер. Налице са всички технически предпоставки, за организиране на нов учебен процес.

Това достатъчно ли е?

Без усилията на ръководството на училището  и учителите, цялата тази техника би била само ненужен финансов разход. Усилията ни се насочиха най-напред към повишаване на квалификацията. Преминахме през сертификационните курсове  на Център за творческо обучение – Пловдив. Вече имаме двама Google обучители. Двадесет и трима колеги / Google Certified Educator Level 1 и 2/ получиха знанията и уменията да работят с инструментите на Google.

Така работим –  споделено удовлетворение

Заедно с новите умения и знания дойде и ентусиазмът за използването им в класната стая, желанието да предадем наученото на другите, да споделим ресурсите си, да търсим все по-ангажиращи модели за преподаване. Вече имаме  самочувствие и смелост да създаваме собствени учебни ресурси:
“Одриско царство” – Урок по История и цивилизация 5. клас
“Селища ” -Урок по География и икономика за 5. клас.

Споделянето на опита, който имаме, с  учителите от други училища, е истинско удоволствие:
“Урок за учители” – география и икономика

Какъв е резултатът?
Обърнатата класна стая направи часовете ни по-динамични и интересни за учениците. Ученето става цел на присъствието в класната стая, а не досадно задължение. Напредъкът идва с положените лични усилия, но и с помощта на съучениците. А, те съучениците, стават  сигурния екип, който да даде подкрепа и нови идеи.

   Учениците ни вече могат:

Те са изследователите, те са търсещите допълнителни ресурси, те са създателите на своята приключенска история!

Какво предстои?
Само в началото сме! Толкова много възможности още не сме изследвали, има още какво да учим един от друг, а най-вълнуващо е – да учим от своите ученици, да бъдем заедно в приключението УЧИЛИЩЕ!!!”


Пълна информация за Chromebook, модела 1:1 и още добри истории ще намерите тук. 

Пълна информация за учене чрез добавена и виртуална реалност, безплатни ресурси, повече информация за Chromebook, модела 1:1 и още споделени добри истории ще намерите тук.

Подробна информация за облачната платформа G Suite за образованието, безплатни ресурси, връзки към групи за споделяне и взаимопомощ, информация за сертифициране по програми на Google и др. ще намерите на cloud.cct.bg 

LEAVE A REPLY