Център за творческо обучение благодари на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) в град Пловдив и че споделят специално за нашия блог Classroomtech.bg своето ноу-хау и насоки за останалите училища в България.

Споделяме с Вас за дигиталната революция в гр. Пловдив:

“В предстоящата учебна 2019/2020 година е заложена една паралелка, с която се работи по метода 1:1 – VIII клас, специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”.

Какво се случва в ПГХТТ?

Учениците са 26 на брой и всеки един от тях разполага с Chromebook. Децата нямат затруднения в боравенето с устройствата и платформата – усвоиха тази техника изключително бързо и дори помагат на своите преподаватели. С паралелката работят екип от 16 учители – 1 сертифициран Google трейнър, 2-ма сертифицирани Google обучители 2-ро ниво, 1 сертифициран Google обучител 1-во ниво и 12, преминали през вътрешно обучение за работа с G Suite за образованието и желание също да се серифицират по програмите на Google. 

Притесненията на екипа, че родителите няма да възприемат този метод на преподаване, бяха безпочвени – имаме пълната им подкрепа. Получени са писмени съгласия за обучение на учениците по новите методи, поета е отговорност за използваните от учениците устройства чрез застраховането им. 

Визията на ПГХТТ, гр. Пловдив, относно внедряването и използването на технологии и работа по метода 1:1 е подобряване на материалната база на училището, както и подготовка на младите хора за използване на облачните технологии, което би довело до осигуряване на качествено професионално образование на учениците, с оглед повишаване на конкурентоспособността им за продължаване на образованието им, както и за реализиране на пазара на труда. Счита се, че за успешното развитие на определен бизнес, е необходимо младите хора да усвоят и успешно да използват и развиват новите дигитални технологии. В модерните икономики прилагането на облачните технологии е един от признаците за интегриране на дигиталните технологии в бизнеса.

Какво е моделът 1:1?

Методът 1:1 се отнася към учебни програми, които осигуряват на ученици и учители от дадено училище устройства (лаптоп, таблет, компютър и/или други електронни устройства) с цел подобряване на учебния процес, както и развитие на така необходимите дигитални компетентности. Този модел на обучение превръща учениците в активни участници в своето образование, способни сами да откриват, отсяват, дори създават съдържание ЗАЕДНО в едно споделено, защитено пространство. Учителите вече не са статична фигура препредаваща знания, а ментори на творчески екип – заедно с възпитаниците си се превръщат в създатели и иноватори.

Какво общо има моделът 1:1 с дистанционното обучение?

Програмите от типа „едно към едно“ са дългосрочна инвестиция в образованието, която дава положителен резултат сега, в условията на извънредното положение, наложено поради разпространението на вируса Covid-19. Учителите и учениците, които работят по този модел, приемат извънредната ситуация в страната леко и без стрес. Творят и се чувстват сигурни в Облачната среда. Истинските ползи от предоставянето на всеки ученик достъп до електронно устройство идват, когато ученикът се научи да намира, обработва и използва информация по всяко време и от всяко място и в крайна сметка се научава как да работи и живее в съвременния дигитален свят.”


Подробна информация за облачната платформа G Suite за образованието, безплатни ресурси, връзки към групи за споделяне и взаимопомощ, информация за сертифициране по програми на Google и др. ще намерите на cloud.cct.bg 


Пълна информация за Chromebook, модела 1:1 и още добри истории ще намерите тук.


 

LEAVE A REPLY