Все по-често се говори за STEM и иновации в образованието. Защо то е ключово за образованието и какви са неговите възможности и предизвикателства?

STEM е несъмнено една от най-често чуваните абревиатури в българското образование днес, почти превърнала се в нарицателно за иновации и практически ориентирано обучение. Все повече пари се отпускат за създаването на STEM центрове – в това число оборудване, ремонтни дейности, учебно съдържание, квалификация на екипа. 

От друга страна, работният пазар в България се развива – технологично компетентните кадри са все по-ценни и е нужно учениците още в училище да развиват подходящите умения, за да са конкурентноспособни. Как всъщност това се свързва със STEM и какви възможности имат училищата у нас днес?

Какво е STEM?

STEM е съкращение от първите букви на наука, технологии, инженерство и математика (от английски: Science, Technology, Engineering and Mathematics), обединяващо в себе си химия, физика, биология, астрономия, статистика и др. Макар STEM да има съвсем буквално значение, днес абревиатурата се използва за насочване на фокуса към развиването на алгоритмично, логическо, инженерно мислене и нова методика на обучение, базирана на проектно базираното обучение. При STEM обучението ученикът е в центъра на учебния процес. Насърчава се творчеството и се променя традиционната динамика на преподаване и взаимоотношенията между учител и ученик. Учи се чрез преживяване, експерименти, решаване на проблеми и се търси практическото приложение на развитите умения и придобитите знания. Освен всичко, STEM надгражда традиционното образование, като се фокусира и върху създаването на междупредметни връзки и работата в екип не само между учениците, ами и между педагозите. 

Защо STEM обучението е ключово?

Образованието е нужно да отговаря на динамичната действителност, а работните места на настоящето и бъдещето предполагат все повече участие на изкуствен интелект, работа с алгоритми, изобретателство и инженерство. Затова и интересът към STEM е все по-голям.

STEM образованието носи редица ползи за учениците. Ако образователната цел е учениците да станат адаптивни и критично мислещи млади хора, бихте могли да подкрепите следните умения в тях, върху които се основава концепцията за STEM: 

 • Творческо мислене;
 • Критичен анализ;
 • Работа в екип;
 • Инициативност;
 • Математическа грамотност;
 • Алгоритмично мислене;
 • Социално-емоционални умения.

Какво е приложението на STEM в образованието?

В българската образователна среда STEM започна да се реализира активно чрез STEM програмата (НП „Изграждане на училищна STEM среда”), по която бяха отпуснати средства за осъществяване на STEM проекти, използването на „STEM технологии” (оборудване от по-висок клас, подходящо за изпълнението на по-комплексни задачи) и изучаването на STEM предмети. Пространството за иновативни и креативни практики обаче изисква не само финансиране.

Елементи на STEM център

Как се случва STEM на практика? За да създаде STEM център, училището трябва да подготви проект и концепция, в основата на която стоят четири елемента: 

 1. Среда, която да предразполага към иновативни практики и творчество; 
 2. Съдържание, което да поставя ученика в ролята на активен лидер в учебния процес;
 3. Оборудване (технологии), с което да се осъществят задачите и развият дигитални и технологични умения;
 4. Обучения за учителите, които да им помогнат да боравят уверено с новите технологии и методика.

По-подробна информация за четирите стълба на STEM разгледайте в статията ни: https://classroomtech.bg/4-stem-elements/

Трябва да се имат предвид и: 

 • Дали и как STEM уроците ще се интегрират в учебната програма;
 • Какви предпочитания и нужди имат и трите страни – учители, ученици и родители;
 • Организацията на учебния процес в контекста на целия учебен ден и срок;
 • Ефективно разпределяне на ролите и управление на STEM центъра;
 • Иницииране на партньорства и съвместна работа с бизнеса и общността.

Какви STEM продукти има?

На пазара се предлагат много STEM решения, с които може да се реализира не само средата и оборудването, а и учебния процес и квалификацията на екипа. Ето няколко примера:

LEGOⓇ Education 

Едно от решенията, набиращи все повече популярност в страната, е LEGO Education. Тези образователни комплекти вървят в комбинация с обучения за учителите и безплатно учебно съдържание, което от скоро е вече и адаптирано за българската образователна система. Комплектите са за възрасти между 3 и 18 години, като някои от тях развиват умения в сферите на роботиката и програмирането. Комплектите се предоставят в България благодарение на Център за творческо обучение.

Skills for Innovation

Технологичната програма на IntelⓇ включва готови уроци, адаптирани на български език; по-мощни устройства с процесори Core i3 и Core i5 за овладяване на по-сложни софтуери, както и обучения за учителите, за да могат да боравят с уроците и инструментите в тях по-уверено. Достъп до тях се предоставя отново чрез ЦТО, партньор на Intel в България. 

Chromebook

Що се отнася до оборудване, често се избира най-популярното устройство за учене – Chromebook. То носи редица ползи като управление от разстояние, ограничен достъп до приложения и сайтове, завъртане на 360-градуса, тъч екран с писалка и други.

Къде можете да намерите повече информация? Разгледайте още идеи за STEM проект тук: https://cct.bg/stem/

СТЕМ, СТЕМ програма

LEAVE A REPLY