Google ще инвестира в създаването на Център за обучение на учители в България,
ЕГ „Иван Вазов” Пловдив ще е първа в страната с изцяло дигитално образование,
А ученици от Природоматематическата гимназия в Кюстендил показаха в открит урок наученото по темата „Гасене на пожари“, по програмата „Умения за иновации“ и колко е лесно всъщност да научиш за енергетични промени при химичните реакции, за ГОРЕНЕТО като екзотермичен процес за процесите на „горене” и на синтез в живите системи и всичко останало, което е включено в уроците от учебниците.
И не на последно място, известната ни бивша тенисистка Магдалена Малеева представи работилница „Климатична фреска – да учиш като на игра“.

Това стана ясно и се случи по време на конференцията „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход”, която се проведе в Пловдив на 10 и 11 ноември. Специален фокус на форума беше поставен върху  трансформиращата сила на технологиите и представянето на иновативни методи за педагогическа работа. 

Организирахме тази конференция, за да представим най-добрите практики от България и чужбина за цялостен училищен подход към иновативното и социално-емоционалното образование. Винаги се стремим да подпомогнем трансформацията на българската образователна система и нейното адаптиране към съвременните форми на обучение“, споделя екипът на Център за творческо обучение – организатор на конференцията.

Стефан Стоянов, заместник-кмет на община Пловдив, по време на откриването на международната конференция, съобщи, че вече 250 училища в България изпреварват по резултати училищата в Германия и се доближават до тези във Великобритания и скандинавските страни. А ЕГ „Иван Вазов” Пловдив ще е първа в страната с изцяло дигитално образование. „Вие сте за пример и от много европейски държави се равняват по вас“, каза в допълнение Стоянов към присъстващите над 200 директори, учители и представители на образователни институции на конференцията.

По време на конференцията се проведоха множество работилници и  открит урок на учениците от Природоматематическата гимназия в Кюстендил, които показаха своите знания и умения, придобити по програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) на Intel. Учениците представиха, колко е лесно да научиш за енергетични промени при химичните реакции, за ГОРЕНЕТО като екзотермичен процес, за процесите на „горене” и на синтез в живите системи и всичко останало, което уроците им от стандартните учебници включват.

След тях известната ни бивша тенисистка Магдалена Малеева представи на участниците в конференцията играта „Климатична фреска – да учиш като на игра”. „В България, до момента, има повече от 100 училища и университети, които са се включили, и повече от 600 други участници. Играта включва няколко процеса: РАЗСЪЖДАВАНЕ – откриваме връзките и подреждаме фреската; ТВОРЧЕСТВО – творчески процес и „персонализиране” на фреската; ДИСКУСИЯ – споделяме чувства, обсъждаме, поемаме ангажимент за действие. Работилницата само за 3 часа помага да се разбере най-важното от науката за климата, така че участниците да могат след това да говорят свободно по темата. „Играта е изцяло базирана на докладите на IPCC – междуправителствения панел за климатичните промени към ООН, а нейната цел е да образова за климатичните промени и вредните въздействия върху климата, в резултат на човешката дейност”, каза по време на работилницата Малеева.

Днес сме се събрали хора, които имат визия и взимат решения за пътя на образованието. И за това вие сте училища иноватори, които направиха първите стъпки и вървят по пътя на трансформиращото образование. Иновациите, технологиите и инвестициите в човешкия фактор са ключът към бъдещето. В училищата има две постоянни неща – сградата и учителите. Видяхме, че сградата отпадна по време на Ковид кризата. Стълбовете са учителите. За това инвестирайте в тях“. С тези думи се обърна към гостите на конференцията д-р Александър Ангелов, ръководещ Център за творческо обучение – организатор на конференцията и партньор за България на технологичните гиганти Google и Intel. „Google ще инвестира в създаването на Център за обучение на учители в България“, допълни д-р Ангелов.

„Intel подкрепя ученици, учители, преподаватели и хората, вземащи решения, в областта на образованието по целия свят. Ние разработваме решения за създаване на устойчиви образователни системи, такава е и програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation). 69% от работодателите в световен мащаб се борят да намерят служители с правилната комбинация от технически умения и човешки силни страни. За това нашият фокус е върху образователните системи по цял свят и създаването на широка екосистема, която да подготви следващото поколение за утрешните предизвикателства на пазара на труда.

Топ уменията за 2025 г. са: аналитично мислене и иновации, активно учене и стратегии за учене, комплексно решаване на проблеми, критично мислене и анализ, креативност, оригиналност и инициативност, лидерство и социално влияние, технологично наставление и контрол, технологичен дизайн и програмиране, устойчивост на стрес и гъвкавост, решаване на проблеми и идеи.

Всичко това е залегнало в „Умения за иновации”, сподели с участниците Луиджи Песина от Intel.

Елена Стоилова, директор на ПМГ „проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил, сподели опита на училището с присъстващите за работа в облачна среда, STEM и проектно базираното обучение. „През последните 10 години аз и колегите ми бяхме натрупали изключително недоволство от методите на преподаване в училище и затова потърсихме иновативни решения за учителите и учениците ни. Така започнахме да изграждаме STEM център и да работим по модела 1:1. Днес имаме 25 паралелки с ученици от 5-12 клас, 5 от тях учат по модела 1:1, а през учебната 2019/20 станахме иновативно училище. Учителите са постоянната величина и трябва непрекъснато да се инвестира в тях. Всъщност това, което се случва в този образователен процес, е че се сплотяват ученици и учители, имаме преживяване за учениците и повишаване на дигиталните компетенции, привикване към критично и аналитично мислене”, завърши Стоилова. Учениците на гимназията впечатлиха присъстващите със своите умения, придобити по програмата „Умения за иновации“ на Intel.

По време на конференцията беше споделен и чуждестранен опит по отношение на социално и емоционалното образование, технологиите и проектно базирано учене като цялостен училищен подход. Мария Монтебело, директор на основно училище от Малта, сподели, че в тяхното училище фокусът е върху това, че всеки ученик е уникален, специален, и че активно работят да развиват техните таланти. „Всички са успешни всеки ден. В нашата училищна общност слушаме гласа на учениците, вярваме във всички тях и в това, че учениците могат да бъдат успешни всеки ден. Учим ги как да бъдат успешни, да общуват, да бъдат толерантни, да не ползват езика на омразата. Важно е използването технологиите, които се вплетени в цялото общуване и образователен процес. Дигиталните компетенции са от изключителна важност за по-доброто представяне на учениците ни“, подчерта Монтебело.

Павел Червони от Google разказа, че фокусът на компанията от самото ѝ създаване е образователната трансформация. „Google for Education помага за трансформирането на преподаването и ученето, така че всеки ученик да може да реализира пълния си потенциал за учене. Ние сме се посветили на това обучението да се движи напред и да дава енергия на училищните общности по целия свят. В България има 16 Google референтни училища и 1388 сертифицирани Google преподаватели, което ви прави 4-ти в Европа. Това, което предстои да направим, е да обучим още 1000 учители и 50% от училищата да са в облака до 2024 г., а учениците да повишат своята мотивация и успехи, да развият нови умения и компетенции.”.

Форумът продължи с представянето на образователните политики на общините Пловдив, Варна и Русе. Представителите на местната власт споделиха своя опит за работата си с „Умения за иновации“, облачната система на Google и модела 1:1. Д-р Катерина Василева от община Пловдив сподели, че техният основен фокус е върху развитието на облачните технологии за преподаване и учене, електронните уроци и сертифицирантое на учителите в общината. А до края на 2023 година да бъдат общината с първото училище, което изцяло ще работи върху модела 1:1.  „Варна, със своите 24 иновативни училища, се оформя като град на знанието”, сподели Антоанета Хинева от дирекция „Образование и младежки политики“ в община Варна. „А община Русе за учебната 22/23 е планирала увеличение с 80% на иновативните училища в града“, съобщи Таня Тодорова, от дирекция „Образование, спорт и младежки дейности“ на община Русе и представи образователната стратегия на дунавския град. Основен приоритет в нея е въвеждането на стандарт за учебна среда и използване на облачните технологии в преподаването. 

Асенка Христова, изпълнителен директор на Институт за изследване на образованието, каза, че общините е необходимо да преосмислят образователните си политики. „Системата на училищното образование ще бъде подложена на огромен натиск заради предстоящите предизвикателства, свързани с поляризация на трудовия пазар. Говорим за  намаляване на работните места, изискващи средни нива на умения; увеличаване на дела на работните места, изискващи високи нива на умения – 4 от 5 работни места ще са свързани с висококвалифицирани дейности; необходимостта от сериозни промени в професионалното образование и обучение, където трябва да се заложат широкоспектърни умения, гъвкави планове и програми, нови, по-прецизни метрики за измерване на уменията; критичната роля на ученето през целия живот и инвестициите в обучението на работното място”.

На финала участниците в конференцията се обединиха около това, че в България има спешна необходимост от адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и че е изключително  важно въвеждането на изследователския подход в образователния процес, както и да се премине от механично усвояване на факти към преоткриване на знанията и развиване на уменията. Учебния процес трябва да бъде интерактивен и ориентиран към учениците.

Участие в международната конференция „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход”, взеха над 250 директори и учители от цялата страна, представители на образователни институции и местната и изпълнителна власт, вкл. от държавите Малта, Румъния, Гърция и Италия, Р Южна Африка

Конференцията е организирана в рамките на проект „Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL), който се осъществява с подкрепата на ЕК по програма Еразъм+, реф. No: 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

LEAVE A REPLY