Подготвихме тази статия с цел да съберем на едно място всички важни точки, засегнати в уебинара на тема “Развиване на социални и емоционални умения у децата с LEGO® Education”.

Най-напред: защо LEGO® Education, а не просто ЛЕГО? LEGO® Education разработва решения, предвидени за всички образователни потребности и всяка институция. Всяко решение е разработено съвместно с хора, работещи в сферата на образованието – Ваши колеги от детски градини, училища, школи и тн. А всеки комплект включва и допълнителен бонус – разработени уроци, с които да стартирате по-лесно!

Отскоро има развити уроци на български език на нашия сайт, които може да достъпите напълно безплатно!

РАЗГЛЕДАЙТЕ БЕЗПЛАТНИТЕ УРОЦИ

Как да получите финансиране за закупуване на LEGO® Education?

Заедно с г-жа Дряновска, директор на ДГ 10 “Чебурашка”, гр. София, очертахме конкретни стъпки, които да следвате с цел получаване на материално обезпечаване на цялостната дейност по прилагане на LEGO® Education.

В края на месец ноември и първата половина на декември става ясно каква е сумата от реализирани икономии. Първата стъпка тук е да отделите част от тях за закупуване на основния комплект за учене чрез игра. Част от средствата, осигурени през единния разходен стандарт, могат да се насочат към работа с деца със СОП.

Кандидатствайте по национална програма на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. “Дейност 2” Ви позволява да осигурите учебни материали, пособия, помагала, където може да включите и комплекти LEGO® Education.

Финансиране също може да получите, ако участвате в различни други проекти, в това число и на районни администрации – във вид на награден фонд за детските градини, работили по визираните по-горе проекти.

Единният портал на Европейската комисия “Възможности за финансиране в областта на образованието и обучението – как се предоставя финансирането и къде да намерите възможности” също би могъл да бъде добър източник на информация за възможности за безвъзмездно финансиране. 

И един от най-важните Ви съюзници – даренията. Родителите даряват, когато виждат интереса на децата и развитието им като реалност. Такъв пример даде г-жа Дряновска по време на уебинара – в един урок с LEGO® Education включвате и родителите, първо като публика, а след това и в самия урок. Така те са преки свидетели на това какво постигат децата с LEGO® Education.

По подобен начин може да получите и дарения от други заинтересовани страни. Като публикувате в затворени групи снимков и видеоматериал, разбира се при спазени всички изисквания на Закона за защита на личните данни. 

Но за постигане на всичко изброено по-горе е важно в стратегията за развитие на детската градина да се планират дейностите и средствата за изпълнението на всяка цел. 

Лесно ли е да стартираш с LEGO® Education?

Първата и най-трудна стъпка е намирането на финансиране. След като сте я преборили, всичко се случва с желание и практика. Вашите комплекти идват с разработени уроци, от които може да черпите идеи и знание. Те лесно се адаптират според Вашите желания и нужди. Център за творческо обучение предоставя и специално разработени обучения на тема “Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education” и “STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education”. 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ

LEAVE A REPLY