В рамките на проекта ДУЕКОС Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” и Център за творческо обучение, утвърден партньор на големи технологични и образователни компании като Intel, LEGO Education и Google for Education за България, подписаха меморандум за сътрудничество. Партньорство има за цел да насърчи образователните иновации в България чрез работата на Изследователски център за иновации в образованието и SMART технологии в обучението.

Партньорите се ангажираха да работят заедно в няколко ключови области:

  • Разработване и подобряване на учебни програми и дигитални учебни ресурси: Съвместните усилия ще бъдат насочени към създаването на иновативни учебни ресурси и добри практики. 
  • Научни изследвания и публикации: Партньорите ще се заемат с провеждането на общи научни изследвания, насочени към оценяване и модернизация на учебния процес, както и към развитие на дигитални компетентности сред преподаватели, ученици и студенти.
  • Обучение на преподаватели и учители за използване на SMART технологиите: Центърът за творческо обучение и университетът ще създадат обучителни програми и събития, насочени към подобряване на уменията на университетски преподаватели и бъдещи учители за използване на новите технологии в образованието.
  • Популяризиране на дейностите и събитията по проекта: Целта е да се споделят успешни практики и опит, като се организират събития за споделяне на знания и опит между членовете на образователната общност.

Водещ изследовател на центъра е проф. Яри Лавонен. Изследователският център е ръководен от проф. д-р Желязка Райкова, а другите членовете на екипа са доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова, доц. д-р Надежда Кафадарова, доц. д-р Дияна Стоянова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, постдокторант – д-р Мариета Атанасова и младия учен – Стефан Стоянов.

Основният фокус на изследванията ще е насочен към:

  • Организиране и координиране на изследвания за модернизацията на учебния процес и развитието на дигитални компетенции. 
  • Изследвания за въздействието на SMART технологиите в училищата и университетите. 
  • Разработване на иновативни педагогически подходи за използване на SMART технологиите, както и проектиране на учебни дигитални ресурси и създаване на база данни от такива.

Сътрудничеството между Център за творческо обучение и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обещава да бъде ключова стъпка към преобразуването на образованието в България и насърчаването на иновациите в учебния процес.

LEAVE A REPLY