От активиране на облачна услуга G Suite for education до виртуална STEM лаборатория за прирордни науки – пример за развитие, отдаденост и любов към образованието.

Повод за написването на този текст е откриването на виртуална STEM лаборатория по природни науки в 7 ОУ “Панайот Хитов”, град Сливен, на което присъства Весела Русева, регионален мениджър на Център за творческо обучение за град Пловдив. От няколко години нашият екип е технологичен партньор на училището и с удоволствие помагаме на ръководството и педагозите да реализират своето вдъхновение и идеи за образователна трансформация. Откриването беше и чудесен повод да се срещнем отново с Красимира Ганева, директор на 7 ОУ “Панайот Хитов”. 

Госпожо Ганева, здравейте и благодарим, че се отзовахте на нашата покана. Бихте ли ни разказали повече за виртуалната STEM лаборатория – как дойде вдъхновението за нея и как преплетохте идеите на екипа в реализацията на проекта?

Здравейте, и ние благодарим за оказаната чест и за това, че от цели три години Вашата организация е верен приятел на нашето училище и ценен и вдъхновяващ помощник в желанието ни да осигурим на нашите ученици бъдещето, което заслужават.

“Ние сме малко училище, но с големи мечти.”

Главната ни цел е да предложим на децата не само стойностно и качествено образование, но и да внедрим новите технологии в тяхното училищно ежедневие, за да ги възприемат не само като средство за развлечение, но и като безкраен източник на знания. Благодарение на изключителния ми екип, който неуморно се труди за осъществяването на този проект, мечтата ни стана реалност. 

Фокусът на нашето начинание бе поставен върху осигуряването на „Аз-включеността“ на ученика в ученето, предвид необходимостта от усвояване на знания, умения и отношения, свързани с екология, опазване на околната среда, опазване на здравето, толерантност към всичко живо, които са задължителна част от базовите умения на XXI век. Така природонаучното образование чрез STEM технологиите ще допринесе за пълноценното развитие на ученика, подготовката за бъдещия му живот, а също и неговата професионална реализация, като от най-ранна детска възраст му даде възможност за изграждане на дигитални, иновативни и конкурентоспособни качества.

zSpace лаптопът и портативните изследователски станции осигуряват уникално, персонализирано изживяване, което елиминира бариерата между ученика и STEM съдържанието чрез комбиниране на елементи от добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR) в една платформа, която позволява да се изследват и създават реалистични преживявания.

Откриването на лабораторията е поредната стъпка в процеса на развитие на училището. Коя беше първата стъпка към образователна трансформация, която направихте и какво ви подтикна към нея?

Започнахме преди три години с въвеждането на Google for Education първо за колегите, а на по-късен етап и за всички ученици. След това надградихме със закупуването на таблети Acer Chromebook Tab 10, поддържащи виртуална и добавена реалност, които позволиха на децата да съпреживяват това, което учат. Голяма част от колегите са изключително мотивирани в своето развитие, непрекъснато търсят и участват активно в обучения, свързани с иновативните методи в образованието. Прилагат наученото всекидневно в комбинация с дигиталните инструменти, с които училището разполага – дигитални дъски, MozaBook, VR/AR, играчки за програмиране. 

“Целта да използваме толкова много съвременни дигитални технологии не е да учим децата на целия технологичен инструментариум, а да ги научим да използват технологиите по смислен начин, който надгражда техните умения.”

Какво бихте искали учениците да си “вземат” от виртуалната лаборатория и надявате ли се те да събудят своя дух на откриватели?

Технологиите се развиват с бързи темпове и съответно с това постепенно се формират и нови изисквания за набор от личностни качества и способности. Работата на учениците в една модерна и съвременна среда, осигуряваща им целенасочено и интегрирано обучение, ще подпомогне развитието на редица качества, необходими за “технологичния” човек. На първо място – гъвкавост на мисленето и способност за комплексно решаване на проблемите – това включва нетрадиционно мислене, широк поглед върху нещата и бързо пренареждане и степенуване на проблемите, приоритетите и решенията. Наред с това у децата ще се развие и критично мислене – безпристрастна оценка на вече съществуващата реалност, основана на логиката. Тази способност дава възможност за вземане на бързи решения. Креативност – друго качество, необходимо при справяне в реалността на бъдещия човек, а именно – способността да създава нови модели, да има мислене извън рамките, да разсъждава абстрактно. Полезно ще е и мултидисциплинарното обучение, култура и подход при решаване на проблемите – това е начин да се вземат бързи, нестандартни решения. Тъй като учениците ще работят предимно в екипи, важни компетентности ще бъдат и способността за комуникация, изслушване, разбиране на околните в работната среда. Не на последно място – уменията за работа с техника, независимо в коя област се изявяват.

Разкажете ни как учителите приеха идеята за проекта и как надградиха своите умения, за да работят във виртуалната STEM лаборатория?

Както казах и по-рано, в екипа ни има изключително способни и мотивирани колеги, които присърце приеха идеята за работа в такава иновативна среда. Благодарение на Център за творческо обучение, през последните години много от нас успяха да надградят уменията си чрез участието в редица обучения, свързани с иновативните методи на преподаване и “играчките”, с които да си помагат. Обученията на нашия екип ще бъдат ориентирани към придобиване на компетенции в няколко насоки. Като начало предвиждаме екипът да премине през обучение „STEM методи и модели в клас“, което ще му помогне да усвои и обогати своите знания и умения за приложението на съвременни практики за използване на проектния подход в клас, интердисциплинарни методи за учене, използване на игровия елемент в STEM. Идеята е да бъдат запознати със STEM модели – световни добри практики. Ще си отговорят на въпроса: Как да използваме STEM и да постигаме резултати, придобивайки знания и  умения за разработване на иновативни учебни сценарии. Съответно и вече преминахме през обучение как да използваме технологиите, внедрени в лабораторията, които вече активно използваме в обучителния процес.

По време на откриването споделихте, че сте училище с големи мечти. Какви са следващите, които се надявате да сбъднете?

Въпреки че сме малко училище с малко деца, понякога ни е трудно, но в нито един момент не сме се отказали от мечтата си да сме съвременна, конкурентноспособна институция. Непрестанно търсим нови и иновативни начини за преподаване, чрез които да привлечем вниманието на учениците за достатъчно дълго време.

“Следващата голяма и важна стъпка на развитие, която сме поели като иновативно училище, е да внедрим успешно модела на обучение 1:1, като за начало в една паралелка, а впоследствие и за всички паралелки от Прогимназиален етап на обучение.”

Чрез въвеждането на по-разчупените и нестандартни подходи в обучението, наша мечта е да провокираме вроденото във всяко дете желание за развитие и когато един ден завърши училище, то да има самочувствието и увереността, че ще се справи само, с гордо вдигната глава, подготвено за съвременния дигитален и динамичен свят. Лично за мен училището е място, в което всички деца трябва да се чувстват уютно и комфортно, наша мечта е да дооборудваме и дообновим  останалата част от кабинетите. Наред с технологиите и образованието, приоритет за нас е и физическата и здравословна активност на децата. В двора на училището ни наскоро изградихме открит фитнес, оборудван с комбинирани уреди и тенис маса, игрище за Петанка. Разполагаме и със снукър маса, която предстои  да бъде пусната в действие. Наистина се надяваме, че ще успеем да продължим с изграждането на още повече места за спорт и отдих из целия двор на училището, макар и с малко чужда помощ!

LEAVE A REPLY