През последните месеци моделът 1:1 се налага в българското образование като изключително успешен метод за обучение. Той улеснява учебния процес както за учителите, така и за учениците, мотивирайки ги да развият пълния си потенциал. В основата му е осигуряването на устройство за всеки ученик, проектно базираното обучение, както и достъп до множество ресурси и полезна информация за всички участници в образователния процес. Сега, благодарение на съвместен нов проект на Център за творческо обучение и Фондация Америка за България (ФАБ), моделът разширява значително обхвата си сред българските училища и е напът да се наложи като синоним на дигитализацията в образованието у нас.

Проектът се нарича „Насоки за въвеждане на дистанционно и смесено обучение с устройство за всеки ученик”. Той е финансиран от Фондация Америка за България”* по програмата й „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години”, тема „Онлайн учене”. Основната му цел е да бъде подкрепено всяко българско училище, желаещо да стартира модела 1:1, с помощта на специално разработени процедура, насоки и документация. 

В рамките на проекта вече е създадена безплатната онлайн платформа https://learning1to1.bg/, която предстои да събере на едно място пълната информация за модела 1:1 – от образци на необходими документи до резултати от проведени изследвания за нагласите и впечатленията от работата по модела на директори, учители, ученици и родители. Тази есен предстои да бъдат проведени три събития за популяризиране на модела.

До момента по модела 1:1 „устройство за всеки ученик“ работят или се подготвят да започнат работа от новата учебна година над 100 паралелки в над 40 училища в страната. Те си партнират с Центъра за творческо обучение, който от своя страна е основен партньор на Google for Education за страната.

Въвеждането на този модел има редица ползи, най-важните сред които са повишаването на мотивацията и ангажираността на учениците, както и отпадането на тежките ученически раници. Те са заменени от лаптопи и персонални профили в облачна платформа за всички ученици от паралелката и учителя. По този начин всички участници в учебния процес разширяват своите компетентности, придобиват нови дигитални умения и изграждат култура за ефективна работа в екип.


Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

LEAVE A REPLY