Завърши годишното издание на националната конференция за иновации в образованието, организирана от Център за творческо обучение

Във втория ден от конференцията бяха наградени част от новите 15 обучители, сертифицирали се успешно по програмата Google Certified Trainer. Те надграждат своя път, поемайки лидерска роля в квалифицирането на екипа на своето училище. Трейнърите преминаха менторската програма през лятото на 2023 г., която продължи 3 месеца, и подадоха кандидатурите си към Google, в които предложиха решения за актуален проблем в образованието.

Във втория ден на събитието участниците се разделиха в три паралелни зали, където се проведоха практически работилници и презентации. Учители и директори дискутираха актуални теми като изкуствения интелект, митовете за проектно базираното обучение, екологичното образование и други. 

Една от залите –  „Лидери в образованието“ – се посвети на директорите и лидерите в училищните екипи и как те да мотивират и да развиват стратегически училищния си екип. Обсъди се и значението на индивидуалния успех на всеки учител за добрата работа на целия екип. 

В панелна дискусия с директори на четири училища от Пловдив, Габрово, София и Бургас се сподели добрия опит с квалификацията на екипа. „Трябва директорът да позволява на учителите да грешат и да създава добра среда на приемане. Важно е и той да им разчиства пътя към успеха.” сподели Асен Александров, директор на 51-во училище в гр. София. А от своя страна Мая Колева, директор на ОУ „Неофит Рилски” в гр. Габрово, добави, че директорът е нужно да работи в посока всеки учител да намери своето място в екипа спрямо това, в което е най-добър и това е ключът към успеха. Директорите се обединиха над тезата, че създаването на добра среда, в която всеки индивидуално се чувства приет, носи успех на екипната работа.

В съседната зала, в която се представиха редица практики на STEM и проектно базирано обучение, се проведе открит урок по програмата „Умения за иновации“ на Intel. Там учениците комбинираха знания по биология и ИТ, като проведоха открит урок за компютърното зрение и разпознаването на образи в картина чрез програмиране в Python. Учениците от ЕГ „Проф. Асен Златаров”, гр. Хасково споделиха своя опит и как знанието, което са придобили, би могло да се пренесе в реалния живот. Учениците споделиха желанието си все повече уроци да се провеждат чрез конкретни проекти и задания.

Доброслав Димитров, сериен предприемач и председател на БАСКОМ представи изключително интересната тема за „изкуствения интелект в образованието”. И разказа на учителите как след като ChatGPT влезе в класната стая, изкуствения интелект може да бъде опитомен. 

Конференцията „Умения за иновации в образованието“ събра над 400 гости и над 80 лектори на 24 и 25 ноември в Интер Експо Център – директори на училища, учители, представители на институции, неправителствени организации, образователни експерти от страната и чужбина. Събитието се осъществи с подкрепата на Samsung, Acer for Education, Intel, Most Computers и Фондация „Лъчезар Цоцорков”, които представиха и своя опит с образователните иновации в рамките на програмата.

Разгледайте повече информация във Facebook страницата на Център за творческо обучение: https://www.facebook.com/CenterForCreativeTraining

LEAVE A REPLY