Център за творческо обучение взе участие в престижната E-governance Conference на 10-12 май 2022, организирана в Талин, Естония. Д-р Александър Ангелов представи проекта „Умения за иновации” за STEM обучение в българските училища. Проектът се реализира съвместно с компанията INTEL, която е и спонсор на конференцията.

Конференцията за електронно управление, считана за най-голямото събитие за електронно управление на международната арена, събира стратези, вземащи решения, изпълнители на политики и донори, за да начертаят бъдещия курс на управление. Основните акценти тази година бяха е-демокрация, киберсигурност, технологии, дигитални курсове и други. 

Българското участие на конференцията за електронно управление беше фокусирано върху иновациите и успехите ни със въвеждането на проектно базирано обучение за „Умения за иновации” в българските училища. 

Томаш Ходаковски, директор на INTEL за образователния сектор в Централна и Източна Европа откри презентацията и постави акцент върху успешното внедряване на проекта на Intel „Умения за иновации/Skills for Innovation” в България, даващ добър пример за иновативно образование. Д-р Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение, сподели за историите на успеха на училищата в Пловдив, Хасково, Кюстендил и София. 

В България проектът предстои да обхване 40 училища, а до една година вероятно над 400 училища, защото включва учебни ресурси, дигитални технологии и качествена подготовка за учителите. Повече за „Умения за иновации“ и пилотната му фаза в България вижте във видеото.

Други лектори на конференцията бяха президентът на Естония г-н Алар Карис; президентът на Института за бъдещето на живота Макс Тегмарк; UX консултантът Виталий Фридман, научен сътрудник в Оксфордския университет Пол Тимърс; Лиза Талия Морети – дигитален социолог в Дигиталното министерство на правосъдието, Великобритания и други.

Естония като дигитален лидер

Естония е лидер в областта на електронното управление. Неслучайно е позната и като „E-stonia“. В страната е широко разпространена платформата еSchool, лесна за използване услуга, свързваща родители, студенти, учители и училищни администратори по Интернет, като предава цялата училищна информация. Така се пестят много време и средства в образователния процес.

Родителите могат да имат достъп до точна информация в реално време за напредъка на детето си: те могат лесно да следят класовете, посещаемостта, домашните работи, а също и да участват в класни или училищни форуми.

И накрая, но не на последно място, eSchool осигурява ценни инструменти за студентите както при кандидатстването, така и при тяхното обучение.

Център за творческо обучение изследва най-добрия световен опит и развива проекти в българската образователна система, като партнира с училища, университети и местната власт

LEAVE A REPLY