Учители и директори от Варна ще се обучават как да работят с изкуствен интелект и ще дискутират подготовката на училищния екип за работа по STEM във връзка с предстоящото изграждане на STEM център във всяко училище в страната.

Това ще се осъществи по време на образователното събитие, организирано от Регионално управление на образованието, гр. Варна и Център за творческо обучение , на 22 февруари (четвъртък) в СУХНИ “Константин Преславски”. Очакват се 100 участници и представители на Община Варна.

По време на събитието педагогическите специалисти ще получат практически насоки за подготовка на учителите за работа по STEM, като се постави акцент на професионалното им развитие. Ще бъде проведена и работилница, свързана с нови подходи и практики за използването на изкуствен интелект в училище, и творческа работилница с конструктор, която ще подкрепи ефективната комуникация на екипа, модерния мениджмънт и управлението на промяната. Работилниците ще се ръководят от д-р Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение, който има над 15 години опит във въвеждането на иновации в образованието, инж. Владислав Великов, собственик на компания, специализираща се в мениджмънт и бизнес консултиране, и инж. Красимир Стоев, който има над 15 години опит в разработването на софтуери и е действащ преподавател в IT Talents.

Изкуственият интелект, по-често олицетворен от Chat GPT, предстои да навлезе все по-широко във всички индустрии, в това число и в образованието. За това и вече са факт първите учители, които започват подготовка за използването му с помощта на експертите от Центъра за творческо обучение. С помощта на изкуствения интелект, те могат да съставят уроци, да проверяват есета и да генерират идеи за практически дейности в рамките на секунди. Обученията засягат и форматите на изпитване и как те да бъдат адаптирани спрямо новата реалност, в която учениците лесно ще могат да изпълняват традиционните домашни, давайки ги на Chat GPT.

LEAVE A REPLY