Предстоящата STEM програма ще бъде много добра възможност за всяко едно училище в страната, без значение от неговата големина и местоположение. Училищата ще могат да реализират смислени инвестиции, които да подобрят ученето и качеството на учебния процес не само за учениците, които в момента се обучават в училището, но и за бъдещите випуски.

Инвестицията в STEM в четирите паралелни направления – среда, съдържание, технологии и умения на учителите (прочетете повече за тях: Четирите ключови елемента за въвеждането на STEM в училище) – има капацитета сериозно да подобри както резултатите на учениците, така и работата на педагогическия персонал.

Ако нямате опит и се чудите откъде да започнете, ето нашите 5 съвета. Първият от тях е:

1) Не бързайте!

Успешното реализиране на STEM проект в училище изисква определянето на ясна визия и предварителното разработване на подробен план за изпълнение.

Вземането на прибързани решения без цялостна концепция за крайния резултат, който искате да постигнете, лесно може да ви гарантира изразходването на сериозни финансови средства за решения с малък или никакъв положителен резултат.

Рискувате, например, при избора на отделни решения или закупуването на отделни продукти, те да се окажат несъвместими и да не функционират добре заедно.

Друг риск е в бързината да изберете решения, които отговарят само на особеностите на настоящия момент и са подходящи временно или краткосрочно. За да не правите повторни разходи в твърде близко бъдеще за една и съща функционалност, трябва да мислите в перспективата от минимум 5 години. Тази визия също изисква бавно и подробно обмисляне и планиране.

Дългосрочността трябва да се има предвид и при избора на конкретна ценова оферта. Невинаги най-евтината оферта в днешния ден излиза най-евтино като инвестиция във времето.

Снимка: Acer Chromebook

Това са част от примерите, поради които ви препоръчваме да не бързате с решенията, а да направите проучване на ресурсите, наличните възможности и потенциалните ползи от тях.

Например, технологиите са само една част от цялото – изборът им не бива да се поставя в началото на процеса. Те са инструмент, който трябва да обслужва цялостния проект, дейностите и неговите цели. 

Снимка: Think Forward Lab – Център за технологии в креативните индустрии, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив

Същото важи и за реновацията на сгради и помещения (средата). Ремонтът на училищната среда безспорно е важен и базисно изискване за училището на 21 век. Философията на STEM трансформацията обаче изисква много по-комплексна и различна реновация на средата. С предстоящото финансиране за STEM имате възможност да постигнете по-съдържателна промяна от просто училищен ремонт.

2) Изберете глобално направление или тема.

Както никой друг проект, така и STEM проектът не е способен да бъде универсален за всички проблемни полета. Затова и изборът на глобално направление, тема или проблем е значим за пътя, по който ще поеме училището. Преди да изберете тема за STEM центъра си, направете проучване и потърсете вдъхновение.

На снимката: Център за млади изследователи, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас; Визуализация: Think Forward Lab

Почерпете опит от свои колеги, които вече са минали по този път. 

В България вече има 16 училища с престижния статут Google Reference School, които са готови да споделят своя опит. Изберете колеги от своя регион или от училище с големина, сходна с големината на вашето училище. Свържете се с тях, разгледайте, отидете им дори на гости. Те могат да ви дадат ценни съвети на какво да обърнете внимание при планирането, както и къде можете да очаквате „подводни камъни” и затруднения. 

3) Създайте екип от експерти и специалисти (по четирите колони).

Както подчертахме нееднократно, важно е да взимате информирани решения спрямо своя план, собствените възможности и потенциала за развитие.

Изграждането на мултидисциплинарни екипи и включването в процеса на специалисти с различни умения и профил ще ви позволи, като ръководители, да използвате най-силните им страни и умения в полза на развитието на училището и общите успехи. 

Включете учителите в процеса. Комбинацията от различни умения и опита с работата с ученици по различни предмети ще даде най-реална представа за нуждите, които трябва да бъдат посрещнати и за перспективите за оптимизиране и развитие на преподаването.

За сферите, в които нямате собствен капацитет и експертиза, не се колебайте да привлечете външни експерти, които да ви консултират. Например – с архитекти и интериорни дизайнери по отношение на промяната на средата, с експерти в областта на дигиталните технологии по отношение на технологиите и други.

4) Създайте план за инвестиции.

След като имате готов план за стъпките, които трябва да предприемете, съобразете с него предстоящите инвестиции. Важно е да знаете с какви средства разполагате в различните етапи от реализацията и в какво е най-подходящо да ги вложите в съответния момент.

Носител на промяната са хората и техните умения, а не средата сама по себе си. 

Не купувайте скъпа техника, преди да сте обучили учителите и да знаете, че те уверено могат да я използват в класната стая. Започнете инвестициите с „оборудването на екипа” и едва след това с оборудването на пространството. 

5) Говорете постоянно с ученици, родители, други училища и специалисти! 

Зачетете мнението на всички заинтересовани страни. Питайте своите ученици в какво училище искат да учат, как си представят средата, какви технологии са интересни за тях, в какво искат да се развиват. И най-добрият STEM проект се обезсмисля, ако не е интригуващ и вълнуващ за учениците.

Проучете каква е визията на учителите за развитието на учебното заведение – не само на учителите, включени в работната група за STEM, но на всички преподаватели в училището. Мнението на всеки един от тях е важно, тъй като те са онези, на които предстои ежедневно да работят в бъдещия STEM център или по създадения STEM проект.

Снимка: СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец

Включването им във всички стъпки още от най-ранния етап на проекта и участието им в процеса на вземане на ключовите решения за развитие предразполага преподавателите да бъдат съпричастни и да възприемат проекта като общо ценно дело, а не като решение, наложено отгоре. Това ще намали до минимум риска от съпротива и нежелание за участие и точно обратното, ще увеличи желанието им за професионално развитие и личностно израстване. Без съмнение желанието на учителите да съучастват в иновативния процес ще повлияе позитивно на мотивацията и в крайна сметка на резултатите на учениците.

Тези съвети и други важни насоки за реализирането на STEM проект в училище бяха представени от д-р Александър Ангелов от екипа на Център за творческо обучение в уебинара „Експертна подкрепа за успешен STEM проект” пред над 600 зрители. Запис на уебинара гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=LuLagJOCGOQ

СТЕМ, СТЕМ програма

LEAVE A REPLY