През учебната 2020/2021 година завърши първата иновативна паралелка към ОУ “Яне Сандански”, работеща по Модела “1:1” – устройство за всеки ученик.

В хода на своето обучение учениците придобиха, развиха и усъвършенстваха нов вид умения за работа (самостоятелно или групово) както в реална, така и в онлайн среда, посредством инструментите на Google Workspace за образованието, които по един много естествен начин допълниха и обогатиха традиционните методи на преподаване.

Като заключителна част на своето обучение, учениците от 7 Д клас положиха и успешно издържаха първия изпит в България за дигитални умения в паралелка 1:1, който се проведе на 24.06.2021 г.. Целта на изпита бе да се провери степента, в която учениците са усвоили и прилагат на практика уменията, придобити за две години обучение по модела.

  

На 02.07.2021г. д-р Бозова, Директор на ОУ “Яне Сандански” – гр. Пловдив, официално връчи на първата паралелка по Модела “1:1” сертификати “За демонстрирани знания и умения за работа с инструментите на Google Workspace for Education.

Повече за Google Workspace за образованието: https://cct.bg/google-workspace/

LEAVE A REPLY