Център за творческо обучение благодари на СУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Пловдив, че написаха тази статия специално за нашия блог Classroomtech.bg. Ето какво споделят от ръководството на училището относно новите предизвикателства и ученето от вкъщи:

“В динамичната обстановка, в която светът е поставен, училището няма право да изоставя своята основна функция. Като едно от първите училища в Пловдив, използващи активно облачната платформа G Suite за образованието, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, приема сериозно задължението си да образова учениците в сигурна и контролируема среда.

Учебният процес не спира, въпреки че класните стаи са затворени. Доказвайки се като училище в облака, в СУ “Св. св. Кирил и Методий” напълно са създадени условия, при които учениците да получават нови знания, да се упражняват за затвърждаване на вече преподадени уроци, за текущ контрол и проверка. Всички ученици имат служебни профили в домейна на училището – работят в безопасна среда и използват активно инструментите на облачното образование. По предмети са създадени виртуални класни стаи, в които преподавателите ежедневно създават материали от различен вид, а учениците изпълняват поставени упражнения и задания.

Създават се видеоклипове за преподаване на нови уроци, изготвят се различни интерактивни презентации, предоставят се планове, организират се различни типове групови задания, които обаче не изискват личен контакт, а само стабилна интернет връзка. Активно се употребяват всякакви интерактивни инструменти за разнообразяване на преподаването, за упражнения и проверка. Учениците се забавляват, участвайки в различни виртуални състезания, и не възприемат необичайните условия на учене като проблем. Те се възползват активно от предимствата на служебните си профили и сами изготвят проекти, в които доказват усвоени знания.

За най-малките ученици са създадени специални групи, включващи и техните родители – те предават на децата си учителските материали и качваните всеки ден задачки и препоръки какво да се упражнява за четене и писане.

Цялата административна работа на СУ “Св. св. Кирил и Методий” се изпълнява през облака. Ръководството на училището контактува със служителите си ежедневно чрез имейли, всички документи се създават и изпращат във виртуална среда, на учителите не се налага да ходят до училището, за да се запознаят с новостите в динамичната обстановка. Чрез служебните профили на учениците от 12 клас са събрани и всички документи, необходими за явяване на ДЗИ, сроковете за които не бяха отменени от МОН. Общуването с родителите също е виртуално, използват се електронни съобщения по имейл и в електронния дневник. Всички се осведомяват своевременно за всички новости, свързани с образователния процес. 

СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив, като училище в облака, е готово за предизвикателството, пред което е изправен образователният процес днес, и гарантира, че учениците ще получат най-доброто в тази динамична обстановка.”


Пълна информация за Chromebook, модела 1:1 и още добри истории ще намерите тук. 

Подробна информация за облачната платформа G Suite за образованието, безплатни ресурси, връзки към групи за споделяне и взаимопомощ, информация за сертифициране по програми на Google и др. ще намерите на cloud.cct.bg 

LEAVE A REPLY