Моделът 1:1 (устройство за всеки ученик) беше представен на тазгодишните “Дни на медийна грамотност” като начин за развитие на ключовите умения на XXI век у българските ученици.

Участието на Център за творческо обучение в рамките на онлайн семинара на Коалицията за медийна грамотност беше на 22 април, като участие в него взеха Станислав Христов – експерт “Бизнес развитие”, Рени Димова – образователен експерт, Иван Петров – технологичен ръководител Google Workspace за образованието, Ади Конедарева – Google сертифициран обучител и трейнър и преподавател във II английска езикова гимназия “Томас Джеферсън”, град София, както и Миа Глигорова от 9 “Ж” клас на гимназията, който работи по модела, и майка ѝ Десислава Гоцкова като родител на ученик, работещ по модела. 

За нагласите на учителите и учениците по отношение на дигиталната среда, комуникацията и поведението на младите хора онлайн и значението на медийната грамотност говори в самото начало на уебинара Рени Димова – ръководител проекти към “Център за творческо обучение”. Тя представи резултатите и част от изводите от проучване, направено през 2020 г., по транснационален проект, финансиран по програмата Еразъм+ на ЕК, за гражданско образование, медийна грамотност и противодействие на тормоз и дискриминационни практики онлайн. ЦТО е партньор по проекта заедно с партньори от още 5 европейски държави.

“Много бихме искали да споделим опита си от проекта „Свързани срещу нетолерантността – виртуални мостове в мрежата“ (RAIN.BOW).[…] В проучването констатирахме, че младежите, учителите и техните родители са активни в съвсем различни социални медии, които рядко се припокриват. Онова, което минава пред погледа на младежите, вероятно остава в известна степен скрито за нас, възрастните”, каза Рени Димова.

По време на представянето беше подчертано, че е важно училището, в което се прилага моделът „1:1“, да изгради само своите правила за работа – правилник, съгласно който в училището да се работи само с профилите в облачната услуга, която използва училището. Беше изтъкната и важността на това достъпът до непозволени ресурси да бъде ясно ограничен, за да могат учениците да използват времето, което прекарват пред екраните, само и единствено смислено в образователния процес, а не да се разсейват с други неща.

“Тъй като при моделът “1:1” образователният процес до голяма степен се случва виртуално – моделът се прилага присъствено в класна стая, но учениците и учителите използват устройства, за да го извършват – на практика те имат нужда от медийна грамотност, за да могат да достъпват правилните ресурси, с които да се провежда процесът. Защото, имайки персонални устройства за обучение на върха на пръстите си, те имат всичката информация, която може да им бъде необходима“, обясни Станислав Христов.

Какво е Chromebook и защо е на път да превземе класната стая?→

Работата по развиването и описването на стъпките на модела “1:1” и предоставянето на достъпни материали е обект на проекта “Насоки за въвеждане на дистанционно и смесено обучение с устройство за всеки ученик”, в рамките на програма “Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години”, тема “Онлайн учене”, който се осъществява от Сдружение “Център за творческо обучение” с подкрепата на Фондация “Америка за България”.   

Пълен запис от представянето на модела 1:1 (устройство за всеки ученик) в рамките на “Дни на медийната грамотност 2021” можете да видите тук.

LEAVE A REPLY