Татяна Михайлова е директор на 44 СУ “Неофит Бозвели”, гр. София от 2012 г. Към онзи момент в училището се обучават около 450 ученици, а в момента са 775, от I до ХII клас. Според г-жа Михайлова повишаването на броя ученици се дължи на прекрасния екип от професионалисти, които работят в училището. А ние можем само да потвърдим това.

Ето какво споделя с нас г-жа Михайлова:

Това, с което нашата организация най-много се гордее е промяната в организационната култура. Чрез плавен преход и непрекъснати усилия успяхме да подобрим комуникационните канали между учители, родители и ученици. Спечелихме родителската общност като равностоен партньор в обучението и възпитанието на нашите ученици и повишихме мотивацията за учене и намаляване на отсъствията. Новите подходи към ученето от страна и на учителите, и на учениците спомогнаха добиването на знание да бъде не самоцел, а осъзната необходимост в професионалното развитие на учителите и модел за подражание сред учениците.

Каква трансформация прави Вашето училището в момента и от кога?

44 СУ “Неофит Бозвели” успешно реализира държавен план-прием в профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски и немски език. Училището е разпознаваемо и утвърдило се в общността чрез насочеността си към изучаване на информатика, информационни технологии и графичен дизайн.

От 2020 г. усилията на екипа на училището са насочени към превръщането му в дигитален лидер. Постепенно трансформирахме всички процеси /административни, учебни, дейности по подкрепа и др./ в защитена облачна среда.

От 2021 г. сме иновативно училище и учениците ни в двете паралелки осми клас се обучават по “Модела 1:1”. За да бъде осъзнат изборът на нашите ученици да учат по този модел, за да бъдем разбрани и подкрепени от родителите, училищният екип – ръководство и учители, реализирахме редица дейности: учениците от гимназиален етап изготвиха реклами и брошури, сертифицирани учители посетиха основните училища в район Подуяне и се срещнаха с родителите на седмокласниците, бе създаден сайт за модела, бяха проведени родителски срещи с родителите на приетите ученици и др.  

Колко сертифицирани учители по програми на Google има във Вашето училище? Как ги подкрепяте?

С подкрепата на РУО-София-град, Столична община и Център за творческо обучение се включихме в редица обучения на педагогическата ни общност. С мотивирани решения и изключителна активност  към началото на м. октомври 2021 г. можем да се похвалим с  16  сертифицирани учители – 1 ниво,14 сертифицирани учители – 2 ниво за работа с инструментите на Google и 5 Google трейнъри.

Гена Живкова за необярните възможности за кариерно развитие с Google

Като учител съм изключително радостна, че моите колеги имат желание и амбиция да стават все по-добри в работата си и да отговорят на очакванията на учениците и техните родители. Като директор на 44. СУ “Неофит Бозвели” съм горда, че нашите учители са професионалисти, които се развиват и са адекватни на промените и времето, в което живеем. Подкрепям всяка тяхна инициатива, защото съм убедена, че пътят е този, по който вървим. Ежедневно виждам активността и удовлетвореността у учениците и положителната обратна връзка, която получаваме от родителите им! 

Удовлетворена съм, че въпреки предизвикателствата, които срещаме, слоганът на стратегията на 44. СУ “Заедно да правим верните неща” се изпълва със съдържание, което дава надежда, че децата на бъдещето ще са знаещи, можещи, креативни и с активна гражданска позиция!

В 44 СУ “Неофит Бозвели” преподават 64 учители и учат около 700 ученици. Училище в облака с Google Workspace са от 2020 година. До момента по модела работят 2 паралелки от 8 клас по модела 1:1, със 70 устройства за ученици и учители Acer Chromebook с технология от Intel. 30 учитеили са сертифицирани по програмите Google Certified Educator, а един учител e Google цертифициран трейнър.

Научете повече за Google Workspace, безплатен за образованието, и програмите за сертифициране Google Certified Educator на www.cct.bg

LEAVE A REPLY