Образователните технологии са мощен инструмент в ръцете на учителя. Те нямат за цел, нито пък могат, да го заместят. Точно обратното – учебна среда с качествено внедрени технологии дава възможност на учителите да използват подходи и методи на преподаване, които традиционната образователна среда не им позволява. Във виртуалните лаборатории, например, учениците могат да правят практически експерименти в час без училището да разполага с реално лабораторно оборудване и лаборатория. Различни платформи позволяват на учителя да подготвя тестове и контролни работи за учениците така, че оценяването да става моментално и да е много по-информативно за учителя. Така учителят не губи часове в ръчно оценяване на тестове, контролни и домашни работи, а в реално време и в удобен за него вид получава подробна информация за напредъка на всеки един ученик в класната си стая.

 

Освен да оптимизират времето на учителя, образователните технологии могат да помогнат на педагозите да избират теми и начини на преподаване, които са актуални, а не отживели за учениците. Това автоматично има позитивен ефект върху ученическата ангажираност и заинтересованост. Друга важна роля технологиите е да отменят и улеснят учителя в някои административни дейности, така че да му позволят да се фокусира върху по-важните дейности, като по-индивидуален подход към всяко дете. Не на последно място, технологиите могат да улеснят и насърчат споделянето на учебни материали и ресурси между учителите, което е важна предпоставка за по-широкото разпространяване на положителните практики.
За да могат българските учители да се възползват от разнообразните възможности, които технологиите предлагат и да повишат многократно ефективността на работата си, образователните технологии трябва да са качествено внедрени в училищната среда.

Класната стая на 21 век

За смисленото и успешно внедряване на образователни технологии в училище и учебния процес са нужни, на първо място, цялостна училищна визия и стратегия за модернизация на учебния процес. Формулирането на визията трябва да започне от дълбокото анализиране и идентифициране на нуждите на училището, за да се стигне до технологичните решения, които биха адресирали тези нужди. Стратегията включва стъпките, които училището планира да предприеме, за да реализира визията си.

В поредица от няколко статии ще ви представим насоки свързани с избора и внедрянвато не технологии, софтуер, изграждането на интернет структура в училище и безопасността в мрежата, облачни системи. Ще научите още за различните модели на организация на класната стая и какво ще ни коства всичко това – във финансово и професионално отношение.

 

LEAVE A REPLY