Моля представете се!

Ирина Филипова – зам.-директор учебна дейност и образователни технологии на 119 CУ  “Акад. Михаил Арнаудов” от 2016 г. насам. Занимавам се и с квалификацията на учителите.

Към момента училището използва ли Google G suite за образованието и за какво?

Да, използва го. Една част е обвързана с административните дейности в училището, за да си улесним организационните процеси. Аз лично използвам част от нещата в образователния процес, а сертифицираните колеги също го прилагат в своите часове. Като например: в екипа на администрацията сме си споделили таблица за входяща и изходяща поща, за да не се “тича” между кабинетите и да не задаваме въпроса “сега кой номер беше?”, което много улеснява процесите, когато колегата, който отговарящ за входяща и изходяща поща излезе в отпуск. В образователния процес също ще дам пример: в часовете по компютърно моделиране, учениците направиха презентации, които споделиха с ръководството и бяха много интересни.Така те ни показаха, колко лесно се споделя пространство, без да сме физически в техния час. Ние също ги научихме как и за какво да работят с профилите си.  В часовете използват своите Chromebook устройства и ние им показахме колко по-безопасно и по-лесно е за тях да работят през индивидуалните си профили в G suite.

В момента имаме 46 устройства, които се използват и от ученици и от учители. 26 от устройствата ги закупихме по национална програма по ИКТ миналата година и те са предимно за часовете по компютърно моделиране в начален етап. Изготвили сме програма-график, съобразена с тази на учениците, така че да могат всички класове поетапно да ги използват. В този конкретен час по компютърно моделиране задължително работят с хромбук устройствата. Останалите лаптопи са позиционирани в другата ни сграда за учениците в часовете по езици с тях. Колега по английски език в прогимназиален етап беше правил проект по опазване на околната среда и учениците използваха гугъл презентации и сайтове. 

Училището има ли голям проект свързан с внедряването на Облак?

Да, заложено  е в стратегията на училището.

Могат ли устройствата да заменят учебника?

Аз смятам, че учебникът е помощно средство и не трябва да има съпоставка между него и устройствата, а в зависимост от целите които си е поставил учителя и заложените резултати от учебната програма, могат да се използват различни средства било то технологични или не. Чистата замяна на едното с другото средство не би довело до никаква промяна.

Какво Ви предизвика да се сертифицирате за Google Certified Educator?

Първо, възможностите, които дава тази програма, и второ от личен интерес. Определено предизвика желанието ми да се развивам в тази област и да достигна в определен момент ниво “Trainer”. И да – това за мен е супер мотивиращо. Ако трябва да ги степенувам – улесняването през администрацията, учебния процес и накрая до чисто личностно развитие.

Какво мислите за материалите в обучителния център на Google?

Супер интересни са! През цялото време докато се подготвях ми идваха все повече идеи как мога да променя нещата в класната стая и работната си среда. Неща, които съм чувала много пъти за проектно-базирано обучение, успях да видя чисто практически как могат да се случат. Наистина крайната цел трябва да ни бъде водеща, а не конкретния час.

Как смятате, че сертифицирането ще подпомогне екипа на училището?

Повече възможности за работа в клас с учениците. Откъм административна гледна точка улесни работата на мен и моите колеги, зам.директори да споделяме много повече идеи, да организираме и планираме по-добре съвместната си работа. В часовете, учениците са много по-ангажирани с материала, а и когато им бъде обяснено какви са ползите (защото те не ги виждат от самото начало) им става много по-интересно да работят. По-мотивирани са! 

Какво научихте по време на изпита?

Много нови неща и генериране на много идеи как се използват инструментите в ежедневната работа. Научих тънкостите на таблиците 🙂

Как прилагате ползите от сертифицирането?

Това, което направихме е всички ученици в училище да имат акаунти. Въпреки, че в предмети като изобразително изкуство в начален етап, както и много други хора първоначално смятат, че технологиите нямат място там, учениците успяха да направят в часовете различни презентации и организираха съвместната си работа. В мои конкретни часове, учениците се предизвикаха да направят различни презентации и да си организират съвместната работа. Наистина представиха пред класа различни проектни задачи, които съм им поставила. Една, от които беше развиване на умения за 21 в. като чрез кооперативно учене те изработиха рисунки в съвместно учене и ги представиха пред класа. Всеки има конкретна роля и знае какво да свърши и носи отговорност на реализирането на общата задача. В обученията с колеги също съм използвала този принцип, и за тях е много по-лесно, когато знаят какво трябва да направят и защо, знаят своите отговорности и когато имаш лимитирано време за постигане на дадена задача хората се мобилизират в изпълнението на задачите си. 

От какво има нужда екипа на 119 СУ, за да бъде по-ефективен в използването на Googlle инструментите за образованието?

Имаме нужда от повече сертифицирани колеги. Много ме радва това, че голяма част от тях, които преминаха ниво 1 имат за цел да продължат напред. Колкото повече се сертифицираш, толкова повече знаеш и споделяш, както с останалите колеги, така и с учениците. Мисля, че по-обучения екип ще донесе по-големи ползи на своите ученици, колеги и на самото училище.

Каква е следващата ви стъпка с Google за образованието?

Продължаваме да се сертифицаме и ще видим за другите възможности като тази за референтно училище. 

Ако имате един ваучер за изпит на кого ще го дадете?

Не мисля, че един ваучер ще бъде достатъчен за всички желаещи да се сертифицират.

Какво ще кажете на другите, зам.-директори? 

Усилията в началото са големи, защото е много различно от всичко това, което сме усвоили до момента като начин на учене и работа, но ползите от прилагането на G suite в образователния и административен процес са много по-големи и усилията си заслужават. Този пример дадох и на колегите по време на вътрешно обучение: преди години изкачвахме Рилските езера с приятели и преди последното езеро бяхме изнемогнали. Попитахме хората, които се връщаха отгоре “Още колко време остава?” , отговорът бе – “Ами, 15 минути, но гледката си заслужава”. Вървим толкова и питаме следващите “Колко още време” -”15 минути, но гледката си заслужава”, след горе долу час ходене почти изтощени се качихме на последното езеро и повярвайте ми “Гледката наистина си заслужава”. 

Това мисля, че е валидно както за G suite за образованието, така и за всяко ново нещо, което първоначално ни се струва недостижимо, не виждаме смисъл и ползите от него, но когато го достигнем, виждаме огромните възможности.

Level 1 Certified Educator

 

Научете повече за програмата за професионално развитие Google Certified Educator ТУК.

LEAVE A REPLY