“Мечтая си един ден в България да пренасоча смарт зависимостта на учениците в образователна посока.

Пани Вълева, сертифициран тренер

Сезонът на родителските срещи отминава, но монотонните училищни процеси ангажират родителите с пълна сила. В класа на сина ми все още няма брава на вратата на класната стая, за която взехме решение на родителската среща да доставим.

Как протича традиционно една родителска среща? 

В 18.30ч. вече сме в класната стая. Срещата започва с попълването на множество декларации, носещи една и съща информация, която пренаписваме няколко пъти. Повече от половината време вече е преминало в попълване на документи и в търсене на лични данни из тефтери и чанти. След това попълваме протоколи, събираме пари за бравата и учебните тетрадки по английски. В крайна сметка не остава време да поговорим за съществените неща като обемното учебно съдържание, какво ще правят тази година децата ни, как да се справим с техния безграничен интерес към дигиталния свят. След родителската среща няколко родители дискутираме разпалено смарт зависимостта на децата ни, тежките раници и множеството помагала, които трябва да осигурим, събирането на телефоните в кутии за обувки (каквато е практиката в този случай). Някак не остана време за най-важните въпроси на училището на 21 век…от цялата тази хартия и документация. Това уви се повтаря всяка година.

След родителската среща

Децата отделят седмици, в които посещават книжарницата, поръчват, чакат да им се доставят необходимите учебни материали, закупените помагала, учебни тетрадки и подвързии, възлизащи на обща стойност за двама ученика от 150 лв. Общото тегло на една раница е скромните 10 кг.* 

*Тук не се включват сборниците и тетрадките. Не се включват и часовете ангажираност на родители по разни онлайн групи, в които продължихме темите за помагалата.

 

Нека Ви разкажем една история по истински случай за българско училище без тежки раници:

ЕГ “Иван Вазов” в гр. Пловдив е първото Google референтно училище на Балканите, което започва процесите на дигитализация още през 2017г. Днес вече  две паралeлки са заменили тежките раници и помагала с преносими устройства и работят ефективно в пренасочване на смарт зависимостта в градивни образователни процеси, където целият учебен материал е събран само в едно Chromebook устройство. Накратко край с тежките раници, хилядите помагала и учебници!

Вижте още статията: “Пловдивската ЕГ “Иван Вазов” влезе в историята на българското образование с проекта 1:1 за учене навсякъде и по всяко време”

Какво се случва на една родителската среща в ЕГ “Иван Вазов” в гр. Пловдив?

На родителските срещи там отдавна няма хартия. Родители и учители директно пристъпват към стратегически въпроси и дискусии, подпомагащи учениците, организацията на учебния процес, тяхното здраве и тонус. Използването на мобилни устройства в учебния процес е факт, а телефоните “водят” децата до непознати дестинации. Устройствата отдавна са излезли от кутиите за съхранение и се използват в учебния процес. Умно, нали? 

Родителите в това училище общуват активно и градивно не през фейсбук групи, а чрез профили, където защитено обменят информация с учителите, както и помежду си. Създадена е ключовата единна връзка между трите опорни точки – ученици, учители/училищно ръководство и родители. Погледът на всички е в една посока, а това се осъществява лесно и удобно чрез облачната платформа G suite за образованието, която е нужният инструмент. Всички действащи лица разполагат с акаунти, с които достъпват учебно съдържание и комуникират помежду си. Цикълът завършва с използването на Chromebook (хромбук) устройства за учене, които работят с G Suite, а лицензите на Google дават възможност този процес да се управлява дистанционно от администратор в самото училище. Това е т. нар модел 1:1.

Какво става с устройството след края на учебния ден? А с преподавания материал, ако няма тетрадки и учебници?

Устройствата могат да се носят у дома и на практика с тях може да се учи навсякъде и по всяко време. Родителите са спокойни, че по този начин детето може да навакса бързо с уроците и от разстояние (когато отсъства по болест или заради състезания) директно от облачната класна стая, без да се налага да се звъни и пита допълнително. Учебното съдържание, прието от МОН, е адаптирано електронно, а специално обученият екип от учители има свободата да подреди своя урок спрямо индивидуалния ритъм на класа, като не се ограничава само с общоприетите средства и методики.

Тук най-честите опасения, които се пораждат у родителите са:

“Има ли достатъчно подготвени учители, за да предадат знанията по този начин?”

“Децата могат ли да развият “смарт” зависимост” в следствие на тази цялостна дигитализация? Все пак вкъщи са заобиколени от телефони, компютри, а сега и да учат по този начин…”

Отговорите са “има обучени учители”, “няма опасения от смарт зависимост, а промяна в начина на възприемане и прилагане на технологиите”. Истината, е че зад тези категорични твърдения стоят стотици часове вложени в работа и усилия. Двадесет и трима учители в езиковата гимназия са сертифицирани по програмите на Google за образованието и разполагат с необходимата практика и знания, получени от облачни обучения. Учебната програма е разпределена балансирано, учениците реално изкарват по 2 астрономически часа на устройства в клас, които не са съсредоточени в една програма, а в различни приложения, провеждат екипна работа и дискусии, в съчетание с часове по спорт и творчески предмети. 

Колко е важна ролята на родителите?

Участието на родителите е важна част от разбирането и реализирането на целия цикъл. Тяхната периодична информираност от страна на учители и ръководство е от съществено значение. Облачното пространство е отлично средство, което помага за обратна връзка и виртуални срещи по темата. На родителската среща в ЕГ “Иван Вазов”, гр. Пловдив родителите решават да закупят еднократно 27 устройства, които децата им ще използват през всичките години до своето завършване  – 12 клас. Имат право на избор и няколко оферти, като в този случай те избират най-доброто – Chromebook устройство за учене за 916 лв. с ДДС, с възможност и за разсрочено плащане. За общо четирите години разходът на година на ученик е 229 лв. и обхваща всичко: учебници, учебни тетрадки, помагала и безграничен и целенасочен ресурс за доставяне на знания. Устройствата остават и след завършването на гимназията.

Защо закупуването на устройства се оказва по-лесно от закупуването на една брава?

Въпреки всички часове, фейсбук дискусии, документация и телефонни разговори ние все още нямаме закупена брава за вратата на класната стая. 

Какъв е изводът тогава?

Технологичният напредък е последователност от ясни стъпки и работа в една посока, а включването на всички заинтересовани в процеса – родители, учители, деца – води до технологичната революция в училищата, от която имаме крещяща нужда. Не вярвате? Прочетете тази статия отново.

Автор: Надежда Коцева, Център за творческо обучение

LEAVE A REPLY